Dochody i wydatki jednostek budżetowych – ewidencja, klasyfikacja oraz sprawozdawczość budżetowa.

Celem szkolenia jest: uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki. Dzięki udziałowi w szkoleniu upewnisz się, czy prawidłowo ujmujesz dochody i wydatki w klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdaniach budżetowych.
Dochody i wydatki to podstawowy aspekt funkcjonowania jednostek budżetowych. Prawidłowy ich obieg i zasady realizacji definiuje ustawa o finansach publicznych. Szkolenie przybliży uczestnikom podstawowe reguły w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. problemów klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości i ewidencji.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowo-finansowych w jednostkach budżetowych.
Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna, należności sporne, nadpłaty, przedawnienia.
Udzielanie ulg w spłacie należności budżetowych:

• umorzenie należności,
• odroczenie terminu płatności,
• rozłożenie zaległości na raty.
Odsetki od należności.
Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.
Najczęstsze problemy paragrafów dochodów m.in.:

• odsetki 090, 091, 092,
• różne opłaty i zwroty, odszkodowania 063, 064, 094, 095,
• związanych z majątkiem 077, 078, 087,
• wpływy z różnych opłat 069, a 097,
• kary 057 i 058,
• zwroty dotacji 291, 295, 666, 669 itp.
Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej.
Zaangażowanie.
Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.
Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów.
Wydatki niewygasające.
Problemy klasyfikacji wydatków m.in.:

• materiałów 421, a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
• oprogramowania 430, a 421, 443, 424,
• umów o dzieło, zlecenia 417, a 427, 430, 409,
• nagród konkursowych 419, a 304
• usług 430,
• świadczeń 311, a 302,
• ekspertyz 439,
• tłumaczeń 438,
• usług między jst 433,
• energii 426,
• usług zdrowotnych 428,
• szkoleń 455, 470, a 430,
• inwestycji 605 a 606, 637 czy 610.
Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.
Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-06-2023)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-06-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co