Dostępność cyfrowa – przystosowanie treści zamieszczanych na portalach społecznościowych zgodnie ze standardem WCAG 2.1.

Celem szkolenia jest wprowadzenie do potrzeb odbiorców treści na portalach społecznościowych, zapoznanie z wymogami prawnymi, wprowadzenie do wymogów standardu dostępności WCAG, dobre praktyki w przygotowaniu czytelnej i zrozumiałej treści postów, dostępne elementy multimedialne m.in. plakaty, elementy interaktywne, infografiki, zapoznanie ze strategią tworzenia tekstu alternatywnego do elementów nietekstowych.

Uwaga! ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia!

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane do pracowników działów promocji i rzeczników prasowych, koordynatorów dostępności oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

PROWADZĄCA:
dr Izabela Mrochen

Współautorka tłumaczenia i redakcji polskiej wersji WCAG 2.1 w roku 2020. Autorka licznych artykułów i uczestnik projektów z zakresu dostępności cyfrowej od 2012 roku.
Od ponad 20 lat nauczyciel akademicki przekładoznawstwa i lokalizacji stron internetowych oraz oprogramowania. Filolog języka angielskiego i certyfikowany trener programu memoQ. Od kilkunastu lat promuje dostępność cyfrową stron internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów cyfrowych oraz elementów multimedialnych. Od roku 2023 propagator zrównoważonego rozwoju w projektowaniu materiałów cyfrowych. Prowadziła szkolenia i warsztaty m.in. w Toronto, Antwerpii i Berlinie, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z zasadami dostępności cyfrowej szczególnie w odniesieniu do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
Posiada kilkuletnie doświadczenie z prowadzenia audytów poziomu dostępności cyfrowej stron internetowych.
Odbiorcy treści cyfrowych – bariery w dostępie do informacji:
• grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym (osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku),
• grupy osób o specjalnych potrzebach,
• wprowadzenie najważniejszych zagadnień dotyczących wad i dysfunkcji mających szczególny wpływ na sposób odbioru treści zamieszczanych w portalach społecznościowych.
Wymagania standardu (normy unijnej) EN 301 549 oraz EN 17161 z 2019 roku.
Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 04.04.2019 r.:

• wersja alternatywna w materiałach cyfrowych (skarga na brak dostępności cyfrowej) (art.6 Ustawy).
Wymagania standardu WCAG w odniesieniu do materiałów multimedialnych.
Zasada nr 1 – Postrzegalność:

• dostępność elementów multimedialnych zgodnie z wytyczną 1.2 Multimedia (napisy otwarte i napisy zamknięte, transkrypcja, deskrypcja, audiodeskrypcja),
• dodawanie napisów na YouTube (przykłady i zasady poprawnego dzielenia napisów),
• dodawanie tekstu alternatywnego na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn) a atrybut w warstwie semantycznej kodu,
• elementy interaktywne na portalu LinkedIn,
• dodawanie tłumacza języka migowego do elementów multimedialnych,
• dobre praktyki w projektowaniu elementów multimedialnych w formie plakatów, infografiki,
• poprawna typografia (dobór wielkości i kroju czcionki, kerning, ligatura),
• poprawny współczynnik kontrastu.
Zasada nr 2 – Funkcjonalność:
• warstwa widzialna i ukryta (technologie wspomagające a użytkownicy słabowidzący, niedowidzący, niewidomi i głuchoniewidomi).
Dostępność treści umieszczanych na portalach społecznościowych:
• dodawanie tekstu alternatywnego (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter),
• dodawanie alternatywy tekstowej (Art.6 Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r.).
Emoji i hashtagi – dobre i złe praktyki:
• zasady stosowania emoji,
• emoji, emotikony i kodowanie Unicode,
• zasady dodawania hashtaga (CamelCase).
Zrozumiałość treści tekstowej:
• wprowadzenie do Zasady nr 3 – Zrozumiałość,
• zasady tekstu zrozumiałego,
• narzędzia Logios i Jasnopis.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-11-2023)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co