Dotacje do OZE poza system VAT w JST. Analiza orzecznictwa TSUE oraz interpretacji ogólnej MF z 2 maja 2024r.

Z ostatniej chwili: Interpretacja ogólna MF w zakresie OZE. Rewolucja w OZE i VAT od 1 września 2024r.

Celem szkolenia jest zapoznanie z TSUE C-612/21 oraz C-616/21 z dnia 30.3.2024 r. oraz interpretacją indywidualną nr 0112-KDIL3.4012.94.2024.1.NS z dnia 5.4.2024r. odmawiającej prawa do odliczenia VAT, mimo, że Gmina wskazywała we wniosku na wykonywanie czynności opodatkowanych VAT. Uczestnicy poznają także interpretacje ogólną Ministra Finansów nr PT1.8101.1.2023 z dnia 2 maja 2024 r. Ważny termin dla Gmin – 1 września 2024.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych w JST oraz wszystkich osób, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę w obszarze przedmiotu szkolenia.

PROWADZĄCY:
dr Michał Szczypiór
- trener, wykładowca, prelegent, autor licznych publikacji i artykułów dot. podatków JST i ich jednostek organizacyjnych.
Autor dysertacji doktorskiej „Gmina jako organ władzy w podatku od towarów i usług”, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, były pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu, wykładowca na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego w DWSSP we Wrocławiu, autor ponad 300 publikacji z zakresu podatku VAT, w tym 42 monografii, 11 afiliowanych przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, wykładowca na studiach MBA na WSB we Wrocławiu/Franklin University Ohio w USA, trener, konsultant, współpracujący z Oddziałami Krajowej Izby Doradców Podatkowych, od ponad 20 lat współpracujący z JST w Polsce, niezależny politycznie i finansowo od żadnych instytucji publicznych.
VAT jako kosztu kwalifikowanego.
Dotacji, subwencji lub innych należności o cenotwórczym charakterze jako opodatkowanych VAT (art. 29a ust.1 ustawy VAT), co powoduje obowiązek opodatkowania otrzymanego wsparcia.
Źródeł finansowania inwestycji a posiadanie prawa do odliczania VAT.
Cenotwórczego charakteru dofinansowania a obowiązek rozliczenia VAT należnego.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Termin szkolenia 12 lipiec 2024 r.

Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-07-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-07-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres biuro@afir.co