Jak przygotować wniosek w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat tego jak dobrze przygotować wniosek w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”. Szkolenie prowadzone będzie na wysoko ocenionych przykładach oraz doświadczeniach własnych trenera, który w tym roku otrzymał takie finansowanie.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Pracownicy instytucji kultury zajmujący się pisaniem wniosków, dyrektorzy instytucji, pracownicy gmin odpowiedzialni za pisanie wniosków oraz wszyscy zainteresowani obszarem szkolenia.

PROWADZĄCY:
Adam Miernik

Wieloletni pracownik instytucji kultury, przeszedł całą ścieżkę kariery tj. od pracownika do dyrektora samorządowej instytucji kultury.
Ukończył studia magisterskie i doktoranckie z zakresu nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, gdzie przez kilka semestrów zajmował się także pracą ze studentami w ramach ćwiczeń i konwersatoriów. Wieloletni pracownik instytucji kultury, przeszedł całą ścieżkę kariery tj. od pracownika do dyrektora samorządowej instytucji kultury. Pracował przy dużych i bardzo dużych wydarzeniach kulturalnych w Radomiu i okolicach, odpowiadając za ich organizację.
Pisanie wniosku o infrastrukturę, informacje techniczne.
Podstawowe zasady pisania wniosku, analiza regulaminu.
O jaką infrastrukturę piszesz? Jak napisać wycenę, doradztwo w zakupie infrastruktury.
Jak napisać wniosek pod sprawdzającego.
Dobieranie grupy docelowej i osób ze szczególnymi potrzebami.
Jak dobrze opisać harmonogram (z doświadczeniem osoby, która już realizowała projekt).
Co najlepiej opisać w informacji dodatkowej?
Lepiej błagać czy pokazać, że mamy dużo i prosić o więcej?
Opis dotychczasowych inwestycji i działalności.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-11-2023)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9:00 - 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co