Dyrektor czy Lider instytucji kultury? Budowanie postawy managera instytucji i zarządzanie zespołem ludzkim.

Celem szkolenia jest przekazanie sprawdzonych i nowoczesnych rozwiązań do kierowania zespołem pracowniczym, a także przekazanie wiedzy na temat budowania swojej pozycji lidera grupy.
Podczas szkolenia zostaną także poruszone tematy związane ze wzmocnieniem motywacji i zaangażowania pracowników, wyznaczaniem własnych celów zawodowych, delegacji zadań oraz form komunikacji i postaw szefa grupy.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy instytucji kultury. Osoby zajmujących się organizacją dużych imprez kulturalnych.
Wprowadzenie.
Zarządzanie zespołem ludzkim:

• definicja,
• teoria.
Lider czy jednak szef?
• różnice pomiędzy szefem a liderem,
• zrozumienie roli managera,
• mity przywództwa,
• przechodzić z pracownikami na ty?
Najpierw zarządzanie sobą:
• inteligencja emocjonalna,
• radzenie sobie z uczuciami pracowników,
• budowanie drogi do sukcesu,
• budowanie zaufania i wiarygodności,
• władza stanowiska i zyskiwanie poparcia dla pomysłów,
• skuteczna komunikacja,
• osobista wydajność,
• samorozwój:
• co Cię blokuje?
• zmień myślenie i swoje życie
• uwierz w siebie i działaj!
• budowanie własnych celów
Zarządzanie poszczególnymi pracownikami:
• skuteczne delegowanie obowiązków (korzyści, jak to robić, wsparcie)
• udzielanie feedback pracownikowi,
• coaching pracownika,
• onboarding i offboarding
Przewodzenie zespołowi:
• zarządzanie przez cele,
• budowanie zespołu od podstaw,
• rozwiązywanie konfliktów,
• sesje kreatywne,
• radzenie sobie z negatywnym nastawieniem,
• zatrzymanie firmowych talentów,
• wspólne rytuały zespołu,
• employee expirience – poznaj wrażenia pracowników
Przywództwo:
• trzy style przywództwa,
• orientacja na działanie,
• umiejętność inspirowania,
• wyciąganie wniosków z porażek,
• motywacje wewnętrzne,
• aktywne słuchanie pracowników.
Motywowanie zespołu:
• zadbaj o dobry początek,
• cztery czynniki motywacyjne,
• zarządzanie partycypacyjne,
• nauczaj,
• czynnik koleżeństwa

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-04-2023)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-04-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9:00 - 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co