Fakturowanie, korygowanie faktur oraz prowadzenie ewidencji podatku VAT (JPK) – z uwzględnieniem najnowszych zmian.

W trakcie szkolenia w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zasady wystawiania i przesyłania faktur papierowych, elektronicznych, ustrukturyzowanych oraz korygowania błędów na dokumentach. Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy dokonywania rozliczeń podatku należnego.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników JSFP w tym skarbników, głównych księgowych, kierowników jednostek, pracowników służb finansowo-księgowych, osoby które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadząca:
Ewa Gogolińska
– praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT.
Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.
Podstawy prawne wystawiania faktur:
• aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur,
• rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT dotyczące fakturowania.
Ogólne zasady wystawiania faktur na przykładach:
• kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
• obowiązkowe dane na fakturze,
• przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji,
• faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru,
• refaktury,
• faktury uproszczone,
• faktury do paragonów,
• terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
• moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady.
Wystawianie faktur elektronicznych i faktur ustrukturyzowanych – podobieństwa i różnice:
• pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT,
• zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych,
• jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
• jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
• faktury ustrukturyzowany dobrowolne i obowiązkowe – ważne zasady wystawiania i korygowania oraz wskazanie problemów, które mogą wystąpić w samorządach.
Korygowanie danych na fakturach:
• faktura korygująca, nota korygująca,
• dane jakie powinna zawierać faktura korygująca,
• dane jakie powinna zwierać nota korygująca,
• korygowanie faktury korygującej,
• anulowanie faktur,
• moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT,
• moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT.
Ewidencja podatku VAT (kody, symbole GTU, procedury i inne oznaczenia) z uwzględnieniem zmian.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-06-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co