Fakturowanie, korygowanie faktur oraz prowadzenie ewidencji podatku VAT (JPK) – z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z prawa do odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.
Sytuacja pandemiczna, stanowisko MF oraz NIK w zakresie stosowania współczynnika i prewspółczynnika w dalszym ciągu budzi wiele niejasności. Dzięki szkoleniu podatnicy poznają zasady jakimi należy się kierować w trakcie dokonywania odliczania podatku VAT oraz korekty rocznej.
Szkolenie wskaże podatnikom jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska MF, sądów i TSUE wpływające na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty.
Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych i finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.
Podstawy prawne wystawiania faktur:
• aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur,
• rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT dotyczące fakturowania.
Ogólne zasady wystawiania faktur na przykładach:
• kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
• obowiązkowe dane na fakturze,
• przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji,
• faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru,
• refaktury,
• faktury uproszczone,
• faktury do paragonów,
• terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
• moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady.
Wystawianie faktur elektronicznych i faktur ustrukturyzowanych – podobieństwa i różnice:
• pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT,
• zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych,
• jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
• jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
• faktury ustrukturyzowany dobrowolne i obowiązkowe – ważne zasady wystawiania i korygowania oraz wskazanie problemów, które mogą wystąpić w samorządach.
Korygowanie danych na fakturach:
• faktura korygująca, nota korygująca,
• dane jakie powinna zawierać faktura korygująca,
• dane jakie powinna zwierać nota korygująca,
• korygowanie faktury korygującej,
• anulowanie faktur,
• moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT,
• moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT.
Ewidencja podatku VAT (kody, symbole GTU, procedury i inne oznaczenia) z uwzględnieniem zmian.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-05-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Godziny zajęć: 9.30 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co