Grupy VAT w samorządzie terytorialnym.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tym jak uniknąć wielu dotychczasowych sporów z organami podatkowymi w zakresie odliczania VAT, jak pozbyć się w wielu przypadkach podatku VAT należnego, jak w grupie VAT nie mając VAT należnego odliczać podatek VAT. Uczestnicy poznają zasady rozliczania transakcji między członkami grupy VAT. Dowiedzą się jak utworzyć grupę VAT oraz kiedy warto ją utworzyć a także co daje JST grupa VAT?

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych w JST oraz wszystkich osób, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę w obszarze przedmiotu szkolenia.

PROWADZĄCY:
dr Michał Szczypiór
- trener, wykładowca, prelegent, autor licznych publikacji i artykułów dot. podatków JST i ich jednostek organizacyjnych.
Autor dysertacji doktorskiej „Gmina jako organ władzy w podatku od towarów i usług”, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, były pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu, wykładowca na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego w DWSSP we Wrocławiu, autor ponad 300 publikacji z zakresu podatku VAT, w tym 42 monografii, 11 afiliowanych przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, wykładowca na studiach MBA na WSB we Wrocławiu/Franklin University Ohio w USA, trener, konsultant, współpracujący z Oddziałami Krajowej Izby Doradców Podatkowych, od ponad 20 lat współpracujący z JST w Polsce, niezależny politycznie i finansowo od żadnych instytucji publicznych.
Grupy VAT w JST i tzw. poszerzenie centralizacji VAT od 1.01.2023 r. Podstawy formalnoprawne funkcjonowania:
• grupy VAT w samorządzie terytorialnym jako quasi poszerzenie centralizacji VAT,
• grupa VAT idea funkcjonowania w przepisach Dyrektywy Rady 2006/112/WE,
• grupa VAT a Podatkowa Grupa Kapitałowa w jednostkach samorządu terytorialnego,
• kto jest sprzedawcą w JST w ramach grupy VAT?
• kto nabywa towary/usługi w grupie VAT w JST,
• likwidacja faktur sprzedażowych wewnątrz grupy VAT w JST,
• uproszczone zasady rozliczeń VAT- noty zamiast faktur VAT,
• czynności niepodlegające VAT w grupie VAT a prewskaźnik członków grupy VAT, czy występuje?
Zasady tworzenia grupy VAT, z kim i jak utworzyć grupę VAT na poziomie JST:
• umowa o utworzenie grupy VAT
• co zawiera umowa?
• kto może zawrzeć umowę?
• czy można zmienić zakres podmiotowy grupy?
• czas trwania grupy VAT,
• co się dzieje z historią podatkową członków grupy VAT po wejściu do gry VAT?
• czy grupę może opuścić członek grupy VAT w JST?
Podatek VAT po utworzeniu grupy VAT:
• kto jest zarejestrowany do VAT w ramach grupy VAT?
• kto wpłaca VAT do Skarbu Państwa, grupa VAT czy poszczególni członkowie grupy?
• nadwyżki VAT, kto otrzymuje zwrot: lider (przedstawiciel grupy VAT) czy członkowie grupy?
• co z dotychczasowymi odliczeniami VAT członków grupy VAT po wejściu do grupy VAT?
• odliczenia podatku VAT w pierwszym roku funkcjonowania grupy VAT,
• korekta roczna po pierwszym roku funkcjonowania grupy VAT.
Obiektywnie o plusach i minusach utworzenia grupy VAT:
• brak ryzyka zastosowania „klauzuli nadużycia prawa” w celu zwiększenia odliczanego podatku VAT,
• brak faktur pomiędzy członkami grupy VAT,
• brak VAT należnego pomiędzy członkami grupy VAT z zachowaniem prawa do odliczenia VAT,
• brak prewskaźnika w obrębie czynności pomiędzy członkami grupy VAT, ale…
• konieczność przemodelowania funkcjonowania podatku VAT w JST,
• konieczność przeszkolenia pracowników z nowych zasad fakturowania,
• inne prezentowanie danych w JPK VAT,
• inny nabywca, inny odbiorca, inny wystawca inny sprzedawca – Grupa VAT (sprzedawca, nabywca),
• konieczność ponownego potwierdzania wybranych sytuacji w oparciu o wnioski interpretacyjne do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Termin szkolenia 10 lipiec 2024 r.

Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 05-07-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 05-07-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres biuro@afir.co