Organizacja imprez masowych plenerowych – przygotowanie dokumentacji i najczęściej napotykane problemy.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu organizacji imprez masowych, na podstawie aktualnych przepisów prawa jak i wiedzy praktycznej.
Uczestnik otrzyma przede wszystkim wiedzę praktyczną opartą na konkretnych case`ach i przykładach, pozwalającą w sposób jak najlepszy przygotować się do organizacji takiej imprezy.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy instytucji kultury. Osoby odpowiedzialne za organizację wydarzeń kulturalnych (szczególnie plenerowych). Osoby z prywatnych firm zajmujących się organizacją dużych imprez kulturalnych.

PROWADZĄCY:
Adam Miernik

Wieloletni pracownik instytucji kultury, przeszedł całą ścieżkę kariery tj. od pracownika do dyrektora samorządowej instytucji kultury.
Ukończył studia magisterskie i doktoranckie z zakresu nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, gdzie przez kilka semestrów zajmował się także pracą ze studentami w ramach ćwiczeń i konwersatoriów. Wieloletni pracownik instytucji kultury, przeszedł całą ścieżkę kariery tj. od pracownika do dyrektora samorządowej instytucji kultury. Pracował przy dużych i bardzo dużych wydarzeniach kulturalnych w Radomiu i okolicach, odpowiadając za ich organizację.
Podstawy prawne.
Organizacja dużego wydarzenia, bez zgłaszania imprezy masowej.
Pierwsze kroki przygotowania dużej imprezy:

• ile dni wcześniej trzeba zacząć?
• organizacja budżetu imprezy + własny kosztorys w excel nie pozwalający o niczym zapomnieć Umowy z zespołami i ich ridery techniczne.
Technika estradowa imprezy:

• rodzaje systemów dźwiękowych (stojący, podwieszany, czym jest frontfill itp.),
• rodzaje oświetlenia estradowego,
• jak rozmawiać z firmą estradową i jak dobrze zabezpieczyć swoją umowę?
• wycena obsługi estradowej. Czyli dlaczego tak drogo?
Organizacja imprezy masowej:
• pojęcia związane z imprezą masową,
• przeliczniki imprezy masowej (toalety, wyjścia ewakuacyjne),
• obowiązki organizatora,
• zabezpieczenie imprezy masowej,
• dokumentacja imprezy masowej w praktyce i ewentualne problemy z jej skompletowaniem – przykładowa dokumentacja,
• najczęstsze pułapki w organizacji imprezy masowej.
Bezpieczeństwo imprezy od strony organizatora (jak zabezpieczyć się prawnie i organizacyjnie, aby nikt nie mógł nam nic zarzucić):
• sprawdzanie koncesji i „SUFO” agencji ochrony,
• ubezpieczenie OC,
• przeszkolenie pracowników,
• klauzule w umowach z firmami zewnętrznymi,
• zabezpieczenie przewodów z prądem,
• wyjścia ewakuacyjne, wejście na teren imprezy etc.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-03-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-03-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co