Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych.

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w zakresie prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji oraz wskazanie obszarów najczęściej występujących nieprawidłowości. Inwentaryzacja stanowi ważny element rachunkowości, którego celem jest zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych. Służy również rozliczaniu pracowników z powierzonego im mienia. Zaniedbania w tym zakresie wiążą się z poważnymi konsekwencjami dla osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych włącznie.
Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane dla wszystkich jednostek budżetowych bez względu na zakres prowadzonej działalności. Na szkolenie zapraszamy pracowników działów finansowo-księgowych, osoby prowadzące księgi inwentarzowe oraz uczestniczące w spisach z natury – członków komisji i zespołów spisowych.
Czym jest inwentaryzacja?
Rodzaje inwentaryzacji.

Podstawy prawne inwentaryzacji.
Na czym polegają spis z natury, potwierdzenie salda i weryfikacja z odpowiednimi dokumentami.
Składniki obce i powierzone – jak inwentaryzować?
Ewidencja pozabilansowa:

• zasady inwentaryzacji.
Wybrane problemy inwentaryzacji:
• zbiory biblioteczne,
• materiały dydaktyczne,
• grunty, itp.
Co należy uwzględnić w rocznym zarządzeniu w sprawie inwentaryzacji?
Terminarz inwentaryzacji za 2022 rok.
Zadania poszczególnych osób zaangażowanych w inwentaryzację w JSFP.
CUW a inwentaryzacja.
Przygotowanie do spisu z natury:

• zespoły spisowe,
• pola spisowe,
• szkolenie przedinwentaryzacyjne,
• przygotowanie pól spisowych.
Właściwy spis z natury:
• arkusze spisu z natury,
• osoby odpowiedzialne,
• obieg dokumentów związanych z inwentaryzacją.
Zakończenie spisów z natury:
• wycena arkuszy,
• ustalenie i wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych,
• dokumentacja i jej archiwizowanie.
Odpowiedzialność za inwentaryzację.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-11-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co