Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych – szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości.

Szkolenie ma charakter prawie wyłącznie warsztatowy i opiera się na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych. Jego celem jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się odpisem z ksiąg wieczystych w pracy zawodowej.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej stykają się z odpisami z ksiąg wieczystych tj. dla pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości, pracowników firm deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych.

PROWADZĄCA:
Radca prawny Agnieszka Lisak
- od 2004 r. zajmuje się obsługą prawną podmiotów. Problematyką antykorupcji zajmuje się od wielu lat, prowadząc z niej szkolenia, a także pisząc artykuły. Jest autorką prawie 60 artykułów zamieszczanych w takich pismach jak: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Justitia, Radca Prawny, Rejent… Ma w swoim dorobku także publikacje dotyczące korupcji i jej wykrywania: "Zwalczanie korupcji" (Przetargi Publiczne 05.2017 r.), "Anatomia korupcji" (Rzeczpospolita 12.12.2017 r.), "Kiedy nadzór właścicielski jest efektywny" (Rzeczpospolita 04.04.2013 r.), "Czy ISO 37001 pomoże w zwalczaniu nadużyć w spółkach (Controlling i Rachunkowość Zarządca 03.2017 r.). "Niewykonanie umowy to jeszcze nie oszustwo" (Rzeczpospolita 05.03.2019 r.), "Z historii pokątnego doradztwa prawnego" (Radca Prawny 182/2019), "Nieskuteczne doręczenia paraliżują procesy" (Rzeczpospolita 25.04.2019 r.), "Na co narzekali sędziowie w XIX wieku" (Iustitia nr 2/2019), "O kodeksie spółek niekoniecznie handlowych" (Radca Prawny 185/2019), "Karnawał ograniczony przepisami" (Radca Prawny nr 187/2020), "Osobliwe gusty świąteczne naszych przodków" (Radca Prawny nr 198/2021), "Polski ład i nabici w terminale płatnicze" (Rzeczpospolita 18.01.2021 r.), Jest także ekspertem w zakresie antykorupcyjnego ISO 37001.
Omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksiąg wieczystych:
• rodzaje odpisów z ksiąg wieczystych i zasady ich pobierania,
• jak ustalić numer księgi wieczystej „po adresie”?
• Ewidencja Gruntów i Budynków (kataster) a księgi wieczyste,
• problem właściciela nieistniejącego wpisanego do księgi wieczystej,
• co to jest zbiór dokumentów,
• co to jest księga wieczysta dawna,
• kiedy orzeczenie w przedmiocie wpisu staje się wykonalne, czy prawomocność orzeczenia ma na nie wpływ?
• co zrobić z hipoteką za złotówkę ustanowioną na rzecz nieznanej osoby, jak doprowadzić do jej zlikwidowania?
• czy nieruchomość może nie mieć księgi wieczystej?
• czy nieruchomość może nie mieć właściciela?
• co to są akta księgi wieczystej i kto może je przeglądać?
• problematyka odpisów z ksiąg wieczystych z okresu zaborów,
• własność,
• ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze prawa do lokalu, hipoteka…),
• użytkowanie wieczyste,
• służebność,
• odrębna własność lokalu i prawo z nią związane,
• rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych,
• zasada jawności ksiąg wieczystych.
Analiza poszczególnych działów ksiąg wieczystych (praca z dokumentem):
• oznaczenie księgi wieczystej,
• Dział I – O Oznaczenie nieruchomości,
• Dział I – SP Spis praw związanych z własnością,
• Dział II – Własność,
• Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia,
• Dział IV – Hipoteka.
Podstawy z zakresu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-11-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co