Jak skutecznie rozwijać i zarządzać instytucją kultury?

Celem tego szkolenia jest dostarczenie niezbędnych narzędzi i strategii, które pomogą w tworzeniu innowacyjnych programów kulturalnych, pozyskiwaniu funduszy, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz promowaniu swojej instytucji w społeczności lokalnej.
Podczas naszych dynamicznych sesji nauczysz się tworzyć strategiczne plany rozwoju, pozyskiwać wsparcie finansowe, budować efektywne zespoły oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne w bibliotekach. Będziesz miał/a okazję spotkać i wymienić się doświadczeniami z innymi profesjonalistami z branży kulturalnej. Nie czekaj dłużej! Dołącz do naszego szkolenia i stań się liderem w rozwoju instytucji kultury w Twojej gminie. Zainspiruj innych i wpływaj na rozwój kulturalny społeczności lokalnej. Zgłoś się już dziś i odkryj nieograniczone możliwości, jakie kryje w sobie rozwój instytucji kultury i biblioteki!

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i pracowników instytucji kultury i bibliotek, organizatorów (władze samorządowe) instytucji kultury, pracowników urzędów gmin i miast odpowiedzialnych za kulturę.
Wprowadzenie.
Analiza:

• analiza współczesnych wyzwań w zarządzaniu instytucjami kultury,
• wprowadzenie do nowoczesnych trendów i innowacji w sektorze kultury.
Fundamenty (podstawy) dobrze zbudowanej instytucji, najważniejsze zapisy prawne (nie omawianie każdego regulaminu):
• regulamin organizacyjny,
• regulamin wynagradzania,
• budowanie odpowiedniej struktury pracowniczej.
Zarządzanie zespołem pracowniczym:
• wyznaczanie misji i wizji instytucji,
• budowanie relacji na linii dyrektor – pracownicy,
• budowanie relacji na poziomie zespołu.
Diagnoza sytuacji kultury w Twoim obszarze:
• identyfikacja zasobów oraz potencjału kultury i dziedzictwa,
• analiza oferty kulturalnej,
• analiza finansowania instytucji,
• potrzeby i preferencje mieszkańców,
• analiza SWOT.
Diagnoza sytuacji w instytucji kultury:
• warsztaty z pracownikami,
• warsztaty z publicznością,
• rozmowy indywidualne z pracownikami,
• spotkania zespołowe, jak organizować?
Budowa planu operacyjnego:
• cele strategiczne,
• cele operacyjne,
• monitorowanie i aktualizacja,
• ewaluacja.
Formy dotarcia do publiczności:
• tradycyjne formy podane w nowoczesny sposób,
• nowoczesne formy dotarcia do publiczności.
Budowanie publiczności i odbiorców.
Budowanie relacji z organizatorem i władzami lokalnymi.
Współpraca z innymi instytucjami, równoległymi i większymi.
Bieżące zarządzanie instytucją kultury.
Budowanie marki domu kultury.
Zarządzanie finansowe w instytucjach kultury i bibliotekach:

• omówienie podstawowych zasad zarządzania finansowego,
• planowanie budżetu i alokacja środków w instytucjach kultury,
• pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i pisanie wniosków grantowych.
Coaching każdego uczestnika szkolenia:
• uwierz w siebie i działaj.
• cele instytucji, a cele prywatne.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-06-2023)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-06-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co