Klasyfikacja budżetowa a prawidłowość dokonywania wydatków w świetle obowiązujących przepisów realizowane przez Straże Pożarne.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu klasyfikacji budżetowej, środków trwałych, zapoznanie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
Uczestnicy poznają elementy inwentaryzacji oraz rozliczenie efektów inwestycyjnych.

Metodyka
dyskusja
prezentacja
wykład
wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek państwowej straży pożarnej.
Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
• materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
• oprogramowania 430 a 421,
• jak zaklasyfikować umowę o dzieło,
• nagród konkursowych,
• opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
• świadczeń w tym dla OSP,
• delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
• ekspertyz 439,
• szkoleń 455, 470 i 430,
• opłat komorniczych 461.
Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:
• remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic,
• ewidencja księgowa, stosowanie konta 080,
• klasyfikacja budżetowa,
• rozliczenie inwestycji budowlanej,
• obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji nierozliczonej inwestycji na dzień 31 grudnia, w tym Program Modernizacji – wzory.
Środki trwałe w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.
Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
Zaangażowanie wydatków a kontrola wstępna dokumentów.
Wydatki w sprawozdawczości budżetowej:

• najczęstsze błędy i nieprawidłowości,
• zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdawczością.
Główny Księgowy Państwowej Straży Pożarnej a kontrola wstępna dokumentów w świetle ustawy o finansach publicznych.
Etapy kontroli dokumentów księgowych i ich kolejność postępowania.
Rola i znaczenie podpisu merytorycznego a odpowiedzialność kierownika jednostki.
Delegacje służbowe – na co powinien zwrócić uwagę kierownik jednostki delegując pracownika/funkcjonariusza w podróż służbową.
Zabezpieczenie gotówki na działania operacyjne – praktyczne rozwiązania do stosowania w jednostce:

• podstawa prawna udzielania zaliczek gotówkowych,
• pogotowie kasowe.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-02-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-02-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co