Klasyfikacja budżetowa – aspekty praktyczne.

Klasyfikacja budżetowa to specyficzne narzędzie do planowania, ewidencji i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych. Jej częste zmiany powodują wiele problemów interpretacyjnych w zakresie prawidłowego ustalania działów, rozdziałów i paragrafów, szczególnie dla dochodów i wydatków. Szkolenie przybliży uczestnikom zatem prawidłowe funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK m.in. dotyczących nieprawidłowości w stosowaniu Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w JSFP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadząca:
Agnieszka Drożdżal
wieloletni Skarbnik Gminy, doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.
Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie – w związku ze SMUP.
Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków – przypomnienie.
Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:

• odsetki 090, 091, 092,
• kary 057, 058 a 095
• dochody majątkowe 077, 078, 087,
• wpływy z różnych opłat 069, a 097,
• inne min. 063, 064, 094, 291 i 295, 666 i 669.
Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
• materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
• oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
• umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
• nagród konkursowych 419 a 304
• opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443
• świadczeń 311 a 302,
• delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
• ekspertyz 439,
• tłumaczeń 438,
• usług między jst 433,
• energii 426 a 430,
• usług zdrowotnych 428 a 430,
• szkoleń 455, 470 i 430,
• opłat komorniczych 461, a 443
• remontów 427 oraz 434 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
• wydatków inwestycyjnych 605, a zakupów inwestycyjnych 606, czy innych paragrafów inwestycyjnych związanych z dofinansowaniem np. z RFIL czy Polskiego Ładu.
Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-05-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co