Kodeks postępowania administracyjnego dla początkujących.

Celem szkolenia jest wprowadzenie do samodzielnej pracy z przepisami prawa administracyjnego a w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego.
Trener preferuje posługiwanie się prostym językiem i tak też wyjaśnia definicje prawne. Poszczególne zagadnienia popiera konkretnymi przykładami, chętnie odpowiada na pytania, zachęca do dyskusji.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek publicznych, pracowników administracji rządowej oraz samorządowej które stosują przepisy Kpa.
Dlaczego w postępowaniu administracyjnym istotna jest umiejętność liczenia terminów i weryfikacja prawidłowości doręczeń?
Co to jest władztwo i uznanie administracyjne?
Jak gospodarować czasem i środkami dowodowymi w postępowaniu administracyjnym?
Kim jest strona postępowania a kim jej przedstawiciel?
Czym jest milczenie w administracji?
Czym różni się postanowienie od decyzji?
Jaka jest różnica między decyzją ostateczną i prawomocną?
Co to jest wykonalność decyzji?
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co