Rachunkowość instytucji kultury – polityka rachunkowości, środki trwałe, przychody, koszty i plan finansowy.

Celem pierwszej części szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia polityki rachunkowości oraz wpływem przyjętych rozwiązań na rachunkowość i wynik finansowy instytucji kultury. Zostaną omówione także zasady z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych instytucji kultury.
Celem drugiej części szkolenia jest natomiast omówienie prawidłowego ewidencjonowania dotacji, ich rozliczania czy wydatkowania przychodów. Przedstawione zostaną także informacje dotyczące sporządzania i wykonania planu finansowego.
Szkolenie powinno rozwiać wątpliwości i znaleźć odpowiedź na nurtujące Państwa pytania związane z szeroko pojętą rachunkowością instytucji kultury. Biorąc udział w szkoleniu dowiecie się Państwo nie tylko jak ustrzec się błędów w tworzeniu polityki rachunkowości i planu finansowego, ale także jak komunikować się z organizatorem, aby obie strony były zadowolone.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

Metodyka:
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych w instytucjach kultury, pracowników CUW.
Dzień 1 – 30.05.2023 r.

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I ŚRODKI TRWAŁE W INSTYTUCJACH KULTURY
Polityka rachunkowości:
• podstawy prawne sporządzania polityki rachunkowości – obowiązki ustawowe,
• przygotowanie polityki rachunkowości,
• rok i okres sprawozdawczy,
• metody wyceny aktywów i pasywów,
• ustalanie wyniku finansowego,
• plan kont,
• księga główna i księgi pomocnicze oraz zasady ewidencji zdarzeń,
• aktualizacja i zmiana polityki rachunkowość,
• najczęściej popełniane błędy w polityce rachunkowości,
• odpowiedzialność za politykę rachunkowości,
• polityka rachunkowości a kontrola zarządcza.
Środki trwałe:
• definicja środków trwałych,
• środki trwałe i źródła ich finansowania w księgach rachunkowych,
• ulepszenie środków trwałych,
• remont środka,
• amortyzacja środków trwałych,
• obce środki trwałe,
• środki trwałe już zamortyzowane,
• niskocenne środki trwałe,
• inwentaryzacja środków trwałych,
• likwidacja środków trwałych,
• środki trwałe w sprawozdaniu finansowym.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2 – 31.05.2023 r.

PRZYCHODY, KOSZTY I PLAN FINANSOWY W INSTYTUCJACH KULTURY
Przychody instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem dotacji:
• rodzaje przychodów i ich ewidencja księgowa:
• przychody operacyjne,
• pozostałe przychody operacyjne,
• rozliczenia międzyokresowe przychodów,
• rodzaje dotacji i ich ujęcie księgowe,
• dotacje na remont lub modernizację siedziby niebędącej własnością instytucji kultury,
• zwrot niewykorzystanej części dotacji,
• rozliczenie dotacji,
• rozliczenie dotacji,
• dotacje a fundusz instytucji kultury,
• dotacje w sprawozdaniu finansowym.
Koszty operacyjne i pozostałe koszty:
• koszty operacyjne i ich ujęcie w księgach rachunkowych,
• pozostałe koszty,
• rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Plan finansowy:
• plan finansowy trzeba ustalić – jak to zrobić poprawnie?
• szczegółowość planu finansowego,
• obowiązkowe elementy planu finansowego,
• zmiany w planie finansowym,
• wykonanie planu finansowego,
• plan finansowy a dyscyplina finansów publicznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• Całe szkolenie: 899 zł, I dzień szkolenia: 499 zł, II dzień szkolenia: 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-05-2023)
• Całe szkolenie: 999 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć:
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co