Kontrola zarządcza – cele, mierniki, ryzyko.

Celem szkolenia jest pogłębienie znajomości ogólnych zasad i struktury systemu kontroli zarządczej, omówienie obowiązków w tym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych, przedstawienie różnych możliwości tworzenia procedur kontroli zarządczej z uwzględnieniem różnych rodzajów i wielkości jednostek, przedstawienie warunków skuteczności kontroli zarządczej oraz analiza rozwiązań stosowanych w jednostkach o różnej specyfice..

Metodyka
• dyskusja
• praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów, kierowników, kierowników komórek organizacyjnych, koordynatorów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, audytorów oraz kontrolerów w JSFP.

Prowadzący:
Sławomir Kacprzak
- ekspert w dziedzinie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Wieloletni Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.
Doświadczony trener, który przeprowadził szkolenia wewnętrzne, m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych, sektora służby cywilnej, wymiaru sprawiedliwości, a także urzędów administracji rządowej. Wykładał na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada międzynarodowe certyfikaty audytorskie: CGAP (Certified Government Auditing Professional), CIA (Certified Internal Auditor) oraz CRMA (Certification in Risk Management Assurance).
Określanie celów i ich monitorowanie:
• podstawa skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
Cele strategiczne i operacyjne.
Jak dobrze określić cele?
Jak dobrze określić mierniki realizacji celów? co mierzyć?
Do czego ma prowadzić system zarządzania ryzykiem? Jak go sensownie zorganizować.
W jaki sposób identyfikować ryzyko:

• różne metody identyfikacji ryzyka.
Identyfikacja przyczyn ryzyka i potencjalnych konsekwencji w przypadku jego wystąpienia.
Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko.
Szacowanie ryzyka:

• szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka,
Określanie optymalnej reakcji na ryzyko.
Tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie.
Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka.
Monitorowanie ryzyka – kluczowe wskaźniki ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe).
Warunki skutecznego wdrożenia zarządzania ryzykiem.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-11-2023)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co