Kontrola zarządcza – cele, mierniki, ryzyko.

Celem szkolenia jest pogłębienie znajomości tematyki określania celów i zarządzania ryzykiem w ramach systemu kontroli zarządczej, nabycie umiejętności analizy prawidłowości określania celów i mierników realizacji celów, poznanie różnych metod identyfikacji i analizy ryzyka, analiza czynników wpływających na przydatność i wykorzystanie w jednostce procesu zarządzania ryzykiem.

Metodyka
• dyskusja
• praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek administracji rządowej i samorządowej – kierowników jednostek, kierowników komórek organizacyjnych, koordynatorów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, audytorów, kontrolerów.
Określanie celów i ich monitorowanie – podstawa skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Cele strategiczne i operacyjne.
Jak dobrze określić cele? (warsztaty)
Jak dobrze określić mierniki realizacji celów? Co mierzyć? (warsztaty)
Do czego ma prowadzić system zarządzania ryzykiem? Jak go sensownie zorganizować?
W jaki sposób identyfikować ryzyko – różne metody identyfikacji ryzyka.
Identyfikacja przyczyn ryzyka i potencjalnych konsekwencji w przypadku jego wystąpienia.
Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko.
Szacowanie ryzyka – szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka.
Określanie optymalnej reakcji na ryzyko: tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie.
Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka (warsztaty).
Monitorowanie ryzyk – kluczowe wskaźniki ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe).
Warunki skutecznego wdrożenia zarządzania ryzykiem (dyskusja).
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-12-2022)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-12-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *