Kontrola zarządcza – doskonalenie systemu.

Celem szkolenia jest praktyczna identyfikacja czynników i postaw wpływających na jakość poszczególnych elementów składowych systemu kontroli zarządczej. Podczas szkolenia uczestnicy wspierani przez trenera będą w formie warsztatów analizować praktyczne sytuacje i postawy i ich wpływ na jakość kontroli zarządczej, w szczególności w obszarze środowiska wewnętrznego, informacji i komunikacji, oraz mechanizmów kontrolnych.

Metodyka
• dyskusja
• praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek administracji rządowej i samorządowej – kierowników jednostek, kierowników komórek organizacyjnych, koordynatorów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, audytorów, kontrolerów.
Elementy systemu kontroli zarządczej.
Człowiek czy procedury – co stanowi o skuteczności kontroli zarządczej?
Środowisko wewnętrzne – fundament efektywnego systemu kontroli zarządczej (warsztaty).
Mechanizmy kontrolne – pomoc czy przeszkoda w osiąganiu celów (warsztaty).
Informacja i komunikacja w jednostce – krwioobieg systemu kontroli zarządczej (warsztaty).
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-11-2022)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania:
9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co