Krajowy Plan Odbudowy i zwiększenia odporności – dotacje i pożyczki UE na projekty.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu możliwości pozyskania dodatkowych środków z KPO na projekty. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak przygotować projekt, aby był on wysoko oceniony oraz jak kalkulować budżet.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla wnioskodawców z samorządów i ich jednostek organizacyjnych, państwowych jednostek budżetowych, instytucji kultury, szpitali, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, organów prowadzących szkoły oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Wykładowca:
Małgorzata Rulińska
– ekonomistka, trener z zakresu projektów od ponad 20 lat, ocenia projekty od kilkunastu lat, trenerka EFS ze złotym certyfikatem, autorka i koordynatorka wielu projektów, w tym ponadnarodowych i innowacyjnych, ponad 25 lat praktyki w projektach, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu przez 5 lat, pracowała 8 lat w samorządach na stanowiskach kierowniczych, obecnie dyrektor firmy szkoleniowo-doradczej, działa w organizacjach pozarządowych, przeprowadziła ponad 500 szkoleń w całej Polsce z minionej perspektywy finansowej, a blisko 80 z nowej perspektywy, w tym z rozliczania, finansów i księgowości projektu, pomocy publicznej, kwalifikowalności wydatków i wiele innych, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Odblokowane środki KPO – na co ta duża transza.
Główne założenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Oporności:

• co jeszcze nie zostało wstępnie rozdysponowane.
Dofinansowanie:
• na co dotacje, a na jakie projekty pożyczki;
Kiedy pożyczka może być w części umorzona.
Horyzont czasowy realizacji przedsięwzięć.
Adresaci wsparcia.
Cele i obszary wsparcia.
Główne różnice pomiędzy KPO a programami polityki spójności:

• linia demarkacyjna.
Gdzie szukać aktualnych naborów.
Kwalifikowalność wydatków w KPO.
Nastawienie na wskaźniki.
Kiedy bezwzględnie wymagana jest zgodność ze strategiami/programami.
Odporność i konkurencyjna gospodarka – możliwości dla gmin.
„Zielona energia i zmniejszenie konkurencyjności”:

• przykłady tematyki projektów,
• jakie strategie będą potrzebne – które należy uaktualnić.
Transformacja cyfrowa – szansa na dodatkowe wsparcie dla szkół i urzędów.
Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – ważne dla mieszkańców.
Zielona inteligentna mobilność – zero emisyjny transport.
Przykładowe wsparcie:

• podpowiedzi w zakresie finansowania zadań samorządów.
Planowane i trwające nabory w III i IV kwartale 2024 r.
Omówienie przykładowej dokumentacji naboru w ramach KPO (w zależności od zgłoszonych uczestników – dopasowanie).
Granty z BGK i ich umorzenie – warunki.
Montaż finansowy ze środkami krajowymi.
Księgowanie wydatków w ramach KPO.
Na co zwrócić uwagę pisząc projekt do KPO.
Polityki horyzontalne, w tym zasada DNSH, standardy dostępu, równość szans – ważne w projektach.
Inne tematy zgłaszane przez uczestników a związane z KPO.
Sesja pytania i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-06-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co