Środki trwałe w Państwowej Straży Pożarnej.

Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie zasad gospodarowania środkami trwałymi w Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciem aktywów trwałych, wykazem kont syntetycznych, rozliczaniem efektów inwestycyjnych, czy dokumentami związanymi ze środkami trwałymi

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych, pracowników pionów technicznych, pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami trwałymi w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

Prowadząca:
Ewa Kozakiewicz
– praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej. Pracę w finansach rozpoczęła ponad 20 lat temu. Brała udział w realizacji projektów unijnych. Doradca w zakresie finansów publicznych. Koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w straży pożarnej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące m. in. w zakresie rachunkowości środków unijnych, budżetu zadaniowego i rachunkowości budżetowej.
Pojęcie aktywów trwałych – źródła prawa (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):
• środki trwałe według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (…),
• środki trwałe według ustawy o rachunkowości,
• środki trwałe w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.
Wykaz kont syntetycznych służących ewidencji składników majątku w Straży Pożarnej, w tym istota kont: 011, 013 stosowanych w Straży Pożarnej.
Polityka Rachunkowości a podstawowe zapisy, które należy ująć w zakresie środków trwałych.
Nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych a wydatki remontowe – istota problemu komórek merytorycznych. Elementy opisu dokumentów finansowych.
Przebudowa, rozbudowa (w tym nadbudowa), adaptacja, „modernizacja” – inwestycja w budowie – poparte wyrokami WSA, NSA, w tym Program Modernizacji służb mundurowych.
Czy warunkowe rozpoczęcie eksploatacji części środka trwałego daje możliwości uznania go za zdatny do użytkowania?
Wpis budynku do ewidencji środków trwałych: Kiedy należy to zrobić?
Rozliczenie efektów inwestycyjnych – rozksięgowanie operacji gospodarczych, a odpowiedzialność komórek kwatermistrzowskich Straży Pożarnej.

Dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania, w tym prawidłowe ujęcie zakupu samochodów przez Straż Pożarną.
Ewidencja wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych.

Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-06-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 09.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co