MDR – Informacje o schematach podatkowych.

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące identyfikowania zdarzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, instytucjach kultury – jako schematy podatkowe MDR.
Obszerny materiał, dotyczący raportowania MDR, który zostanie dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, CUW oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.
Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych,jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych.
Proporcja i prewspółczynnik- prawo do odliczenia podatku VAT- informacyjnie:
• stanowiska Ministerstwa Finansów oraz kierunek orzecznictwa sądowego w sprawach prewspółczynnika.
Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
VAT w JST- klauzula nadużycia prawa – odmowa wydania interpretacji dotyczących odliczenia podatku VAT.
Informacje o schematach podatkowych (MDR) – identyfikacja schematu podatkowego:

• obowiązki raportowania i zastosowanie schematów – po COVID 19:
• zgłoszenia nowych schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji, Podatkowej,
• zgłoszenia wykorzystywanych schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Podatkowej,
• zobowiązani do przekazania informacji o schemacie podatkowym.
• co podlega raportowaniu- schemat podatkowy, schemat podatkowy standaryzowany, schemat transgraniczny.
• schemat podatkowy – cechy wyróżniające:
• kryterium głównej korzyści,
• ogólne cechy rozpoznawcze,
• współpraca z profesjonalnymi doradcami zewnętrznymi,
• szczególne cechy rozpoznawcze,
• inne szczególne cechy rozpoznawcze.
• ewidencjonowanie czynności/zdarzeń/uzgodnień:
• przykładowa lista czynności/działań/uzgodnień, realizowanych cyklicznie przez pracowników Gminy/ Miasta, które nie stanowią schematu podatkowego,
• przykładowa lista czynności/działań/uzgodnień, realizowanych przez pracowników Gminy/ Miasta, które wymagają każdorazowej weryfikacji, czy spełniają warunki uznania ich za schemat podatkowy.
• dokumenty:
• protokół wstępnej weryfikacji MDR,
• wniosek o udzielenie informacji,
• oświadczenie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej.
Kontrola wewnętrzna. Szkolenia.
Procedura wewnętrzna dotycząca raportowania. Zaniechanie obowiązków – wysokie sankcje karne.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-12-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-121-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co