Należności budżetowe w JSFP – nadpłaty, przedawnienia, odsetki, odpis aktualizujący należności oraz ich inwentaryzacja.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień problemowych z obszaru ewidencji należności budżetowych. Program został ułożony w taki sposób, aby zarówno przedstawić kompleksowo zagadnienia związane z kategoriami należności jak i uzupełnić i uporządkować wiedzę z tego zakresu.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych JSFP oraz wszystkich tych osób, które są zainteresowane przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA:
Bożena Piaścik

Główny księgowy z pasją do liczb i raportowania.
Główny księgowy z pasją do liczb i raportowania. Ekspertka w dziedzinie rachunkowości i finansów publicznych. Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej. Ponad liczby stawia współpracę ze zgranym zespołem specjalistów. Uwielbia książki historyczne oraz spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu z rodziną.
Należności cywilnoprawne:
• odroczenie terminu płatności,
• rozłożenie zaległości na raty,
• umorzenie należności.
Należności publicznoprawne.
Procedury postępowania z należnościami spornymi:
• definicje i ewidencja,
• postępowanie na drodze sadowej.
Należności uboczne, rekompensata za koszty odzyskiwania należności (“40 euro”).
Należności wątpliwe.
Przedawnienie – terminy, zasady i skutki.
Należności przedawnione, umorzone i nieściągalne.
Ewidencja należności krótko- i długoterminowych. Zastosowanie kont 221, 226 i 840.
Ewidencja wpływów do wyjaśnienia.
Nadpłaty w dochodach budżetowych.
Odpisy aktualizujące należności.
Naliczanie i rozliczanie odsetek, terminy i sposób naliczania.
Inwentaryzacja należności na przełomie roku.
Polityka rachunkowości w zakresie sprawozdawczości i ujęcia należności.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-09-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-09-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 09.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co