Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji.

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych przy naliczaniu oraz dochodzeniu należności w jednostkach budżetowych.
Należności to niezwykle ważny aspekt funkcjonowania jednostek budżetowych. Prawidłowe ich ustalenie, dochodzenie, stosowanie ulg to kluczowe aspekty, które definiuje ustawa o finansach publicznych. Szkolenie przybliży uczestnikom podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem należności w obszarze ewidencji, klasyfikacji, sprawozdawczości i windykacji, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania funkcjonowania należności w jednostce, oraz dowiedzą się, czy prawidłowo ujmują należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w JSFP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Wykładowca:
Agnieszka Drożdżal
- wieloletni Skarbnik Gminy, doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.
Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
• należności krótkoterminowe i długoterminowe,
• przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane,
• nadpłaty,
• zaległości,
• przedawnienia,
• należności sporne i wątpliwe.
Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady, odsetki a kary.
Odpisy aktualizujące należności – ustalanie prawdopodobieństwa otrzymania należności wątpliwej – zasady, ewidencja.
Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

• umorzenie należności,
• odroczenie terminu płatności,
• rozłożenie zaległości na raty.
Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
• upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
• koszty upomnienia – zasady,
• wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, wniosek egzekucyjny – należności cywilnoprawne,
• rekompensata za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych – istota, zasady naliczania,
• kontrahent w likwidacji, upadłości,
• postanowienia komornicze,
• zakończenie postępowania egzekucyjnego,
• koszty egzekucji.
Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:

• potwierdzanie sald,
• weryfikacja.
Należności i dochody w sprawozdaniach finansowych.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-06-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co