Nowelizacja kodeksu pracy – urlop opiekuńczy.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowelizacją kodeksu pracy. Nowe uprawnienie wprowadzane do przepisów Kodeksu pracy w drodze nowelizacji „work life balance” jakim jest urlop opiekuńczy to z jednej strony niepłatne dni wolne, z drugiej konkretny obowiązek pracodawcy. Należy także zwrócić uwagę na wpływ urlopu opiekuńczego na uprawnienia pracownicze, w tym na prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach sfery budżetowej.

Metodyka
• dyskusja
• techniki multimedialne
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i HR, osób zajmujących się przygotowywaniem zmian prawa wewnątrzzakładowego, jak też do biur księgowo – kadrowych w JSFP.
• Wymiar urlopu.
• Prawo do urlopu.
• Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego?
• Wniosek o urlop.
• Wpływ urlopu na uprawnienia pracownicze.
• Wpływ urlopu na prawo do „trzynastki”.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-04-2023)
• 249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-04-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9:00 - 10:30 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co