Oceny okresowe z profesjonalnie przeprowadzoną rozmową oceniającą i konstrukcją IPRZ w służbie cywilnej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnego przeprowadzania i wdrażania nowych zasad ocen okresowych w służbie cywilnej (zarówno oceny okresowej jak i pierwszej oceny okresowej w służbie cywilnej) oraz nabycie umiejętności przeprowadzania rozmowy oceniającej i konstrukcji IPRZ.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Metodyka
• burza mózgów
• case studies
• ćwiczenia grupowe
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• odgrywanie ról
• techniki multimedialne
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa Szkolenie jest skierowane do kierownictwa i pracowników działów personalnych oraz wszystkich innych osób dokonujących ocen okresowych i tworzących IPRZ.
System ocen okresowych pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi:
• system ocen pracowniczych – założenia, zasady,
• kontrowersje związane z systemem ocen – problemy związane z wdrażaniem systemu i sposoby radzenia sobie z nimi,
• powody wypaczania systemu ocen,
• błędy we wdrażaniu systemu ocen,
• oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych,
• zadania szefa związane z systemem ocen,
• oceny okresowe a motywacja do pracy.
Zasady oceny okresowej w służbie cywilnej:
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (cykl oceny, narzędzia oceny, zakres, kryteria, skutki oceny),
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (cykl oceny, narzędzia oceny, zakres, kryteria, skutki oceny).
Rozmowa oceniająca:
• techniki przeprowadzania rozmów oceniających,
• sposoby przeprowadzania rozmów oceniających,
• rozmowa oceniająca w służbie cywilnej,
• sytuacje trudne podczas rozmów oceniających,
• najczęściej popełniane błędy.
Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego w kontekście systemu ocen okresowych:
• metodyka tworzenia IPRZ,
• arkusze do tworzenia IPRZ stosowane w służbie cywilnej,
• cykl powstawania IPRZ,
• rozmowy rozwojowe (zasady, techniki i metody),
• dobre praktyki w zakresie tworzenia i realizowania IPRZ.
System ocen okresowych i IPRZ w kontekście innych aspektów polityki personalnej:
• wynagrodzenia,
• polityka szkoleniowa,
• awanse.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-09-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-09-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co