Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych.

Celem szkolenia jest omówienie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w dziedzinie zamówień publicznych, ze szczególnym podkreśleniem roli Kierownika Zamawiającego jako odpowiedzialnego za całość gospodarki finansowej i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Metodyka:
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, członków komisji przetargowych, pracowników odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, kontrolerów wewnętrznych i audytorów.
Podstawy prawne i pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych.
Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czyli kto i kiedy może ponieść odpowiedzialność; omówienie na bazie orzecznictwa:
• kierownik zamawiającego – jego zadania i odpowiedzialność,
• komisja przetargowa – jej zadania i odpowiedzialność,
• odpowiedzialność pracowników,
• rola powierzenia obowiązków i upoważnień – przykłady.
Zakres przedmiotowy odpowiedzialności, czyli katalog naruszeń związanych z zamówieniami publicznymi; omówienie na bazie orzecznictwa:
• naruszenia związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• naruszenia związane z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• naruszenia związane z realizacją zamówienia publicznego,
• istotna rola ogłoszeń stosowanych w zamówieniach publicznych w aspekcie odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Skutki naruszenia i kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zasady odpowiedzialności i wyłączenia.
Procedura w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – od zawiadomienia do ukarania.
Zapobieganie naruszeniom dyscypliny finansów publicznych. Właściwy nadzór i skuteczna kontrola zarządcza w zakresie zamówień publicznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt szkolenia:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-09-2022)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-09-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co