Organizacja Jarmarków Świątecznych i imprez plenerowych.

Celem szkolenia jestprzekazanie wiedzy z zakresu organizacji imprez masowych, a także jarmarków świątecznych, na podstawie aktualnych przepisów prawa jak i wiedzy praktycznej.
Uczestnik otrzyma przede wszystkim wiedzę praktyczną opartą na konkretnych case`ach i przykładach, pozwalającą w sposób jak najlepszy przygotować się do organizacji takiej imprezy.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy instytucji kultury. Osoby odpowiedzialne za organizację wydarzeń kulturalnych (szczególnie plenerowych). Osoby zajmujących się organizacją dużych imprez kulturalnych.

PROWADZĄCY:
Adam Miernik

Wieloletni pracownik instytucji kultury, przeszedł całą ścieżkę kariery tj. od pracownika do dyrektora samorządowej instytucji kultury.
Ukończył studia magisterskie i doktoranckie z zakresu nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, gdzie przez kilka semestrów zajmował się także pracą ze studentami w ramach ćwiczeń i konwersatoriów. Wieloletni pracownik instytucji kultury, przeszedł całą ścieżkę kariery tj. od pracownika do dyrektora samorządowej instytucji kultury. Pracował przy dużych i bardzo dużych wydarzeniach kulturalnych w Radomiu i okolicach, odpowiadając za ich organizację.
Wprowadzenie.
Podstawy prawne.
Pierwsze kroki przygotowania dużej imprezy:

• ile dni wcześniej trzeba zacząć?
• impreza masowa czy niemasowa?
• organizacja budżetu imprezy + własny kosztorys w excel nie pozwalający o niczym zapomnieć.
Jarmarki Świąteczne – szczególny rodzaj wydarzeń kulturalnych:
• plac imprezy ważniejszy od sceny,
• przykłady i propozycje atrakcji,
• pułapki Jarmarków Świątecznych,
• doświadczenia własne z organizacji jarmarków i imprez świątecznych,
• omówienie innej charakterystyki imprezy.
Wybór zespołów:
• rider techniczny,
• umowy z zespołami,
• negocjacje kluczowych zapisów umowy,
• kontakty z realizatorem dźwięku i światła zespołu.
Technika estradowa imprezy:
• rodzaje systemów dźwiękowych (stojący, podwieszany, czym jest frontfill itp.),
• rodzaje oświetlenia estradowego,
• Jak rozmawiać z firmą estradową i jak dobrze zabezpieczyć swoją umowę?
• Wycena obsługi estradowej. Czyli dlaczego tak drogo?
Zasilanie sceny i terenu imprezy.
Organizacja imprezy masowej:

• pojęcia związane z imprezą masową,
• przeliczniki imprezy masowej (toalety, wyjścia ewakuacyjne),
• służby państwowe w imprezie masowej,
• obowiązki organizatora,
• zabezpieczenie imprezy masowej,
• dokumentacja imprezy masowej w praktyce i ewentualne problemy z jej skompletowaniem – przykładowa dokumentacja,
• najczęstsze pułapki w organizacji imprezy masowej.
Bezpieczeństwo imprezy od strony organizatora (jak zabezpieczyć się prawnie i organizacyjnie, aby nikt nie mógł nam nic zarzucić):
• sprawdzanie koncesji i „SUFO” agencji ochrony,
• ubezpieczenie OC,
• przeszkolenie pracowników,
• klauzule w umowach z firmami zewnętrznymi,
• zabezpieczenie przewodów z prądem,
• wyjścia ewakuacyjne, wejście na teren imprezy etc.
Lineup imprezy, jak go ułożyć by zespoły i wydarzenia na scenie były odpowiednio ułożone?
Marketing imprezy:

• nowoczesny marketing (np. sms, facebook),
• plakat a afisz,
• Jak reklamować się (prawie) za darmo?
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny:
• czym jest wykorzystanie dróg w sposób szczególny?
• dokumentacja wykorzystania dróg w sposób szczególny:
• projekt czasowej organizacji ruchu,
• mapa czasowej organizacji ruchu,
• mapa planowanych objazdów.
• zmiana organizacji przejazdu komunikacji zbiorowej,
• z jakimi służbami należy się kontaktować?
• najczęstsze pułapki przy zmianie organizacji ruchu,
• co należy przygotować? (barierki, znaki etc.).
Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-10-2023)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-10-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co