Organizacja, wynagrodzenie, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem (wraz z dokumentacją) w Instytucji Kultury.

Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych ( Instytucji Kultury) stała się jednym z najważniejszych działań objętym odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Podczas szkolenia, przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące organizacji, wynagrodzenia, kontroli zarządczej- zasad efektywnego i skutecznego zarządzania oraz gospodarowania środkami w IK- przedstawiając wzorcową dokumentację i sposoby jej tworzenia.
Prowadząca omówi również zagadnienia dotyczące sposobu identyfikowania, analizowania i dokumentowania ryzyka w Instytucji Kultury, wraz ze wzorcową dokumentacją.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie kierowane jest dla kadry zarządzającej i pracowników instytucji kultury oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.
Organizacja i wynagrodzenie w instytucjach kultury:
• rola kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników instytucji sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej- odpowiedzialność dyscyplinarna,
• organizacja działalności instytucji kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora,
• działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- wyjaśnienia,
• zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury:
• aktualny stan prawny w tym zakresie – niebezpieczeństwa błędnych ustaleń- KONTROLE NIK i RIO.
Kontrola zarządcza:
• pojęcia i poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych – Instytucjach Kultury,
• standardy kontroli zarządczej – cel i ich charakter,
• obszary kontroli zarządczej,
• mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:
• dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
• sprawność nadzoru,
• ciągłość działalności,
• ochrona zasobów,
• szczegółowe mechanizmy kontroli.
• procedury kontroli zarządczej i technika ich tworzenia – zagadnienia praktyczne,
• przepisy wewnętrzne, zarządzenia, instrukcje, powierzenia uprawnień – ich rola w kontroli zarządczej – jako załączniki- wzory dokumentacji,
• obszary w zakresie zarządzania ryzykiem (wzory zarządzeń i wzory dokumentacji ) – warsztaty:
• identyfikacja ryzyka – na przykładach – sposoby i metody,
• analiza ryzyka – segregacja,
• reakcja na ryzyko – wybór czy odrzucenie.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-07-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-07-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co