Podatek VAT dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Cele szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z podatkiem VAT, które mają wpływ na prawidłowe rozpoznanie obowiązku podatkowego.
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce.
W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego, naliczenia podatku VAT oraz zasad wystawiania i korygowania faktur sprzedaży.
Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało również ostatnie wprowadzone i planowane nowelizacje w przepisach.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych i finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Prowadząca
Ewa Gogolińska
– praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT.
Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.
Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce – omówienie i wskazanie sposób czytania i interpretowania ustaw i rozporządzeń:
• regulacje prawne obowiązujące w Polsce,
• ustawa VAT:
• definicje podatkowe, jako jeden z aspektów wyjaśnień pojęć ustawowych,
• omówienie i interpretowanie zapisów ustawy na przykładach,
• znaczenie rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania,
• wyroki WSA, NSA, TSUE, interpretacje podatkowe ogólne i indywidualne – znaczenie dla podatnika.
Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
• czynności podlegające opodatkowaniu,
• czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT z uwzględnieniem Interpretacji Ogólnej Ministerstwa Finansów.
Stawki podatku VAT i zwolnienie z opodatkowania:
• stawka podstawowa 23 % jak stosować na przykładach,
• stawki obniżone oraz zakres ich zastosowania na przykładach np. najem obiektu sportowego, sprzedaż publikacji, woda i ścieki oraz wiele innych,
• czynności zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT – zasady stosowania zwolnienia,
• czasowe obniżenie stawek VAT w celu zapobiegania inflacji oraz konfliktowi zbrojnemu na Ukrainie – zasady stosowania.
Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług:
• ogólne zasady wystawiania faktur:
• kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
• faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru,
• refakturowanie czy istnieje i kiedy można stosować refakturowanie,
• faktury uproszczone,
• faktury do paragonu,
• informację jakie muszą zwierać faktury:
• obowiązkowe dane na fakturze,
• przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji,
• korygowanie danych na fakturach z uwzględnieniem zmian:
• faktura korygująca a nota korygująca,
• zasady ujmowania faktury korekty „in minus” i „in plus” w ewidencji JPK.
Terminy wystawiana faktury a rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego – przykłady:
• co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
• zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne,
• szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – memoriał, kasa, faktura – przykłady praktyczne dla najmu, dzierżawy, refaktury za media, ochrony, wywłaszczenia, użytkowania wieczystego, przekształcenia w prawo własności użytkowania wieczystego i inne,
• zaliczki a obowiązek podatkowy, – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy nie muszę – przykłady.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-12-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-12-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Godziny zajęć: od 9:30 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co