Podatek VAT oraz schematy podatkowe w Instytucjach Kultury. Obowiązkowa procedura wewnętrzna MDR oraz zasady raportowania schematów podatkowych przez wybrane IK do szefa KAS – nowe wyzwania i obowiązki instytucji kultury.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zasad raportowania, określenie, które czynności mają być raportowane, a także sprawdzenie czy wdrożone procedury działają w IK.

Metodyka:
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do Skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych w Instytucjach Kultury oraz wszystkich osób, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę w obszarze przedmiotu szkolenia.

PROWADZĄCY:
dr Michał Szczypiór
- trener, wykładowca, prelegent, autor licznych publikacji i artykułów dot. podatków JST i ich jednostek organizacyjnych.
Autor dysertacji doktorskiej „Gmina jako organ władzy w podatku od towarów i usług”, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, były pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu, wykładowca na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego w DWSSP we Wrocławiu, autor ponad 300 publikacji z zakresu podatku VAT, w tym 42 monografii, 11 afiliowanych przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, wykładowca na studiach MBA na WSB we Wrocławiu/Franklin University Ohio w USA, trener, konsultant, współpracujący z Oddziałami Krajowej Izby Doradców Podatkowych, od ponad 20 lat współpracujący z JST w Polsce, niezależny politycznie i finansowo od żadnych instytucji publicznych.
Prewskaźnik w Instytucjach kultury oraz zasady rozliczeń podatku VAT naliczonego:
• czy instytucje kultury muszą stosować prewskaźnik VAT?
• dlaczego coraz więcej orzeczeń Sądów Administracyjnych wskazuje, że instytucje kultury nie muszą stosować prewskaźnika VAT?
• granice dopuszczalności stosowania wzoru matematycznego dla celów predefiniowania VAT w IK wynikające z rozporządzenia MF,
• działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT a działalność realizowana przez instytucje kultury.
• czy działalność instytucji kultury jest działalnością gospodarczą?
• dodatkowa działalność instytucji kultury, działalność zwolniona a działalność organu władzy,
• stawki w podatku VAT przy wybranych czynnościach realizowanych przez instytucje kultury:
• które czynności korzystają ze zwolnienia jako usługi kultury i dostawa towarów ściśle związana z usługami kultury,
• które czynności nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT.
Wybrane instytucje i ich sytuacje VAT w 2024 r.:
• kina rozliczają VAT w 2024 r.
• muzea rozliczają VAT w 2024 r.
• teatry rozliczają VAT w 2024 r.
• biblioteki rozliczają VAT w 2024 r.
• samorządowe instytucje kultury rozliczają VAT w 2024 r.
Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury a podatek VAT:
• umowy najmu, dzierżawy,
• media przy umowach najmu, dzierżawy,
• nieodpłatne świadczenia: nieodpłatne przekazania, nieodpłatne świadczenia, darowizny, nagrody w konkursach w 2024 r.,
• usługi reklamy świadczone przez instytucje kultury w 2024 r. a GTU 12 w JPK VAT,
• tarcza antyinflacyjna i zmniejszenie stawek VAT w rozliczeniach IK w 2024r.,
• GTU 1-13 w rozliczeniach IK,
• podmioty powiązane i symbol TP czy z własną gminą również?
Schematy podatkowe oraz procedura wewnętrzna MDR w instytucjach kultury:
• co ze schematami podatkowymi MDR w instytucjach kultury?
• dlaczego wiele instytucji kultury wdrożyło wewnętrzną procedurę MDR?
• Instytucja kultury jako podmiot powiązany z podmiotem spełniającym definicję kwalifikowanego korzystającego,
• formularze MDR1-MDR3 w instytucjach kultury,
• nie CZY ale która IK ma obowiązek raportować o schematach podatkowych MDR?
• czy procedura wewnętrzna dotycząca przeciwdziałaniu unikania raportowania jest obowiązkowa w IK?
• Czy IK jest promotorem, korzystającym czy wspomagającym w MDR?
Instytucje kultury wystawiają faktury w 2024 r.:
• ogólne zasady wystawiania faktur przez instytucje kultury, ważne zmiany w zasadach i terminach wystawiania faktur zwłaszcza zaliczkowych w VAT,
• faktury korygujące w instytucjach kultury w 2024 r. Czy potrzebne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej w 2024 r.?
• kiedy Instytucja kultury musi posiadać dokumentację warunków korekty VAT?
• faktury zaliczkowe wystawiane dla instytucji kultury bez zapłaty. Czy mamy do czynienia z fakturą w 2024 r. ?
• faktury wystawiane przez instytucje kultury za najem, za który najemca nie płaci czynszu, czy czynsz, czy odszkodowanie?
• import usług w instytucjach kultury i dokumenty wewnętrzne w instytucjach kultury w 2024r. a nabycie usług elektronicznych, różnice w opodatkowaniu. Najczęstsze błędy IK w tym zakresie.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Termin szkolenia 11 lipiec 2024 r.

Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-07-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-07-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres biuro@afir.co