Podróże służbowe, wyjścia służbowe, jazdy lokalne w JSFP.

W styczniu 2023 r. zmieniły się stawki zwrotu kosztów zagranicznych podróży służbowych oraz zwrotu kosztów tzw. kilometrówki.

Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych elementów z zakresu wyjść służbowych, jazd lokalnych oraz podróży służbowych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby rozliczające wyjazdy i podróże służbowe poznały zmiany interpretacji. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, w których najczęściej występują problemy.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek sektora finansów publicznych, osób odpowiedzialnych za rozliczanie podróży służbowych, pracowników samodzielnie rozliczający się podróży służbowych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCY:
Jarosław Jurga
- Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.
Podróż służbowa a wyjazd niebędący podróżą służbową:
• wykonywanie obowiązków służbowych poza miejscem pracy a podróż służbowa,
• sposób określenia miejsce pracy,
• charakter wykonywanych zadań,
• oddelegowanie pracownika czy jeszcze podróż służbowa – przykłady,
• wyjazdy na szkolenia czy podróż służbowa – różnice,
• orzeczenia i interpretacje MPiPS.
Zobowiązania publicznoprawne w podróżach służbowych:
• podatkowy aspekt zwrotu kosztów podróży służbowej,
• składki ZUS a zwrot kosztów podróży służbowych.
Zwrot kosztów dojazdów na podstawie umowy cywilnoprawnej:
• zwrot kosztów wyjazdów niestanowiących podróży służbowych,
• ryczałt na jazdy lokalne.
• nowe stawki zwrotu kosztów jazd lokalnych.
Procedura rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych:
• ustalenie czy wyjazd służbowy to faktycznie podróż służbowa (delegacja)
• ustalenie czasu trwania podróży służbowej,
• środek lokomocji a podróż służbowa,
• ustalenie odcinków krajowych podróży służbowej,
• dokumentowanie kosztów podróży służbowych,
• objaśnienia do polecenia wyjazdu służbowego,
• interpretacje MPiPS.
Naliczanie diet i innych należności w podróżach służbowych, jazdach lokalnych i wyjściach służbowych:
• zwrot kosztów poniesionych przez pracownika,
• zaliczki w podróży służbowej,
• rozliczenie podróży służbowej w ujęciu podatkowym,
• rozliczenie podróży służbowych, zagadnienia problemowe,
• nowe stawki diet w podróżach zagranicznych od 2023.
Ewidencja księgowa rozrachunków z pracownikami w zakresie podróży służbowych i jazdach lokalnych:
• ewidencja wypłaconej zaliczki,
• ewidencja zaliczki wypłaconej w walucie obcej,
• rozliczenie różnic kursowych.
Klasyfikacja wydatków budżetowych – podróże służbowe i jazdy lokalne:
• klasyfikacja zwrotu kosztów podróży służbowych,
• klasyfikacja zwrotu kosztów podróży służbowych związanych ze szkoleniami,
• klasyfikacja wydatków jazd lokalnych i ryczałtów na dojazdy.
Samochód służbowy:
• samochód prywatny pracownika wykorzystywany na cele służbowe – ewidencja przebiegu pojazdu,
• samochód służbowy i koszty delegacji.
Czas pracy w podróży służbowej:
• obowiązkowy odpoczynek pracownika po odbyciu podróży służbowej,
• środek transportu a czas pracy pracownika.
Oświadczenie pracownika o poniesionych kosztach w podróży służbowej.
Uregulowania wewnętrzne w JSFP:

• regulamin podróży służbowych,
• regulamin korzystania z samochodów służbowych,
• umowa na wykorzystanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych,
• wzory rozliczania jazd lokalnych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-05-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co