Poprawność językowa w pismach urzędowych.

Celem szkolenia jest usprawnienie przekazu pisemnego w pismach urzędowych, poznanie zasad formatowania pism w instytucjach publicznych, eliminacja najczęściej popełnianych błędów w komunikacji pisemnej, co obniża prestiż nadawcy.
.
Metodyka.
• dyskusja.
• warsztat.
• wykład.

Grupa docelowa.
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich urzędników mających kontakty z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, zarówno pracowników sekretariatów, jak i działów merytorycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Wykładowca:
dr Michał Wiśnicki
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: dziennikarstwo i komunikacja społeczna) oraz Wydziału Polonistyki UW (specjalizacja redaktorsko-wydawnicza). Doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa synchronicznego (tytuł uzyskany w 2010 roku). Wykładowca akademicki, współpracujący stale z mediami i instytucjami edukacyjnymi. W przeszłości także pracownik administracji samorządowej.
Od 2007 roku prowadzi szkolenia z zakresu poprawnej polszczyzny w urzędach i instytucjach publicznych. Prowadzi zajęcia w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek (seminaria z kultury języka polskiego i kursy specjalistyczne).
Wprowadzenie:
• jak Cię widzą, tak Cię… traktują – o roli komunikacji pisemnej w biznesie i administracji,
• forma i treść – dwie strony tego samego medalu,
• pismo jako akt komunikacji – pozycje nadawcy i odbiorcy,
• edycja tekstów w komunikacji zewnętrznej – dlaczego warto o to zadbać?
Układ pism oficjalnych:
• kształt pism urzędowych – podstawy,
• czcionka – krój, wielkość, marginesy,
• najważniejsze elementy składowe pisma:
• data,
• oznaczenie nadawcy i odbiorcy,
• incipit,
• forma informacji – kształt, wielkość, objętość,
• strategie zakończenia.
Zapis w pismach oficjalnych:
• błędy ortograficzne:
• błędne stosowanie wielkich i małych liter,
• mieszanie pisowni łącznej i rozdzielnej,
• „pisownia z kreseczką”, czyli błędne zastosowanie łącznika i myślnika (półpauzy),
• błędy interpunkcyjne:
• błędne stosowanie kropki,
• błędne stosowanie przecinka,
• interpunkcja skrótów.
Błędy w budowie zdań i komunikatów:
• błędne konstrukcje zdaniowe:
• złe zastosowanie imiesłowu przysłówkowego,
• nieprecyzyjność wypowiedzi tekstowych,
• przypadkowa wieloznaczność zdań,
• błędny szyk zdań złożonych,
• błędy związane ze złym słownictwem:
• wyrazy nadużywane w pismach urzędowych,
• szablonowość pism urzędowych,
• wyrazy o błędnym znaczeniu w pismach urzędowych,
• styl i stylistyka pism urzędowych:
• styl nominalny,
• konstrukcje bezosobowe,
• brak dostosowania stylistycznego do treści,
• mieszanie konwencji stylistycznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-03-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-03-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co