Prawo autorskie i sztuczna inteligencja w działalności sektora publicznego.

Celem szkolenia jest przekazanie pogłębionej wiedzę na temat praw autorskich w działalnościach podmiotów sektora publicznego z uwzględnieniem kwestii wykorzystywania dzieł sztucznej inteligencji.

Metodyka
• case studies
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• inscenizacje realnych sytuacji zawodowych
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy w swojej pracy korzystają lub zamierzają korzystać z wytworów SI oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCA:
dr Monika Brzozowska-Pasieka
- doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m. in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Jej praca doktorska pt. „Prawo autorskie w muzeum” zawierała wszystkie niezbędne aspekty dotyczące prawa w kulturze i sztuce. Prowadzi obsługę prawną wielu agencji reklamowych, instytucji kultury oraz organów administracji publicznej. Uczestniczy, jako prelegent w licznych konferencjach (w tym również międzynarodowych) oraz szkoleniach, seminariach i warsztatach uzyskując bardzo wysokie noty od uczestników. Autorka wielu książek z zakresu swojej specjalizacji.
Dzięki swojej wiedzy, połączonej z praktyką m.in. na stanowisku Asystenta Prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie, jak i dziennikarza oraz copywritera, w ramach Kancelarii prowadzi obsługę prawną serwisów internetowych, wydawnictw książkowych, kartograficznych, stale współpracuje z Agencjami reklamowymi, PR-owskimi, eventowymi, a także instytucjami publicznymi. Prowadzi szereg precedensowych spraw sądowych, z zakresu dóbr osobistych. Zajmuje się również obroną w sprawach dotyczących zniesławień w Internecie, zniewag dokonywanych publicznie, jak również w sprawach dotyczących internetowego rozpowszechniania utworów bez zezwolenia.
Część I – analogowa.
„Na przebudzenie” – przegląd i krótkie streszczenie aktów normatywnych regulujących zagadnienia dotyczące praw autorskich i SI:

• ustawa o prawie autorskim i o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi,
• AI Act,
• Dyrektywa Cyfrowa i jej implementacja w Polsce i w innych krajach UE.
Dyskusja dotycząca nowych trendów w regulacjach unijnych w zakresie SI.
„Starych wspomnień czar” – czyli „analogowe” przypomnienie najważniejszych zagadnień z ustawy o prawie autorskim w działalności kulturalnej, naukowej i komercyjnej:

• Prawo autorskie – główne założenia tradycyjnego prawa autorskiego:
• utwór a działalność odtwórcza:
• test statystycznej jednorazowości,
• inspiracja, plagiat, zapożyczenie, adaptacja – wyjaśnienie pojęć na przykładach spraw sądowych.
• podmiot prawa autorskiego:
• człowiek, zwierzę, maszyna czy przypadek – jak tradycyjne prawa autorskie podchodzi do twórcy,
• problematyka współtwórczości,
• dzieła zbiorowe i zbiory dzieł – kto i do czego ma uprawnienia,
• twórca pracownikiem, w tym pracownikiem naukowym i tworzącym programy komputerowe – uprawnienia i obowiązki pracodawcy.
• prawa twórcy:
• prawo majątkowe,
• prawo osobiste,
• prawo zależne.
• dozwolony użytek publiczny –przegląd tradycyjnych form:
• wyjątki edukacyjne, oświatowe i kulturalne:
• prawo instytucji oświatowych i naukowych,
• prawo bibliotek,
• utwory osierocone i niedostępne w handlu.
• dozwolony użytek podczas eventów – co wolno a co jest zakazane
• „prawo przedruku” vs. „media o nas”
• „prawo cytatu”
• „prawo panoramy”
Część druga – „wirtualn@”.
Dzieła SI w kontekście prawa autorskiego:

• uczenie maszynowe/głębokie uczenie/system SI/generatywne modele SI – wyjaśnienie pojęć (AI Act, Dyrektywa cyfrowa, doktryna w Polsce i na świecie)
• czym jest dzieło stworzone lub współtworzone przez SI – utwór inspirowany, zależny a może plagiat?
Podmiot prawa autorskiego w kontekście SI:
• sztuczna Inteligencja a twórca,
• prawa do wytworów SI – kto i do czego posiada prawa w kontekście działalności SI (prawa instytucji jako twórcy oprogramowania, prawa programistów),
• a może współautorstwo w zakresie dzieł SI (argumenty „za” i „przeciw”).
Generatywna SI i trenowanie modeli (TDM) w działalności naukowo – badawczej – nowe formy dozwolonego użytku publicznego dla instytucji badawczych i kulturalnych:
• prawa autorów, których dzieła służą do „trenowania”,
• domena publiczna,
• dozwolony użytek publiczny – w tym najnowsza propozycja nowelizacji prawa autorskiego,
• licencje na trenowanie i rozpowszechnianie.
Korzystanie z modeli SI i rozpowszechnianie wytworów powstałych w wyniku korzystania z systemów SI – aspekty prawne.
Omówienie przypadków indywidualnych – na podstawie pytań udostępnionych Wykonawcy przed rozpoczęciem szkolenia oraz w trakcie trwania szkolenia.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-04-2024)
• 749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-04-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co