Prawo prasowe 2.0, czyli jak nie dać się zjeść wirtu@lnej prasie (i nie tylko).

Podczas szkolenia omówione zostaną wszelkie praktyczne aspekty dotyczące działalności prasowej. Kładziemy nacisk na praktykę, stąd omawiane będą autentyczne sprawy (w tym sprawy sądowe) związane z prawem prasowym. Poruszone zostaną kwestie dotyczące skutecznego dochodzenia publikacji sprostowania, naruszeniem dóbr osobistych w prasie (zarówno dobrego imienia urzędu, jak i urzędników) a także przedstawiona zostanie kwestia dotycząca autoryzacji czy udzielania informacji w trybie prawa prasowego. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie artykułów/postów publikowanych w Internecie i możliwości obrony przed nieścisłymi, nieprawdziwymi informacjami prezentowanymi w sieci. Trener odpowie na pytania uczestników i omówi kwestie, które sprawiają najwięcej problemów w codziennym stosowaniu prawa prasowego.

Metodyka
• case studies
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• inscenizacje realnych sytuacji zawodowych
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy rzeczników prasowych, pracowników działów prasowych oraz działów promocji, podmioty (osoby, organy, instytucje), które są zobligowane do udzielania informacji publicznej, wszystkie podmioty zainteresowane tematyką szkolenia.

PROWADZĄCA:
dr Monika Brzozowska-Pasieka
Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m. in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Jej praca doktorska pt. „Prawo autorskie w muzeum” zawierała wszystkie niezbędne aspekty dotyczące prawa w kulturze i sztuce. Prowadzi obsługę prawną wielu agencji reklamowych, instytucji kultury oraz organów administracji publicznej. Uczestniczy, jako prelegent w licznych konferencjach (w tym również międzynarodowych) oraz szkoleniach, seminariach i warsztatach uzyskując bardzo wysokie noty od uczestników.
Wirtualn@ prasa jak skutecznie bronić się w Internecie:
• pomówienia, znieważanie i naruszenia dóbr osobistych w Internecie – jak reagować, jak się bronić, jak zabezpieczyć materiał dowodowy, jak i gdzie napisać e-sprostowanie w przypadku portali społecznościowych, plotkarskich czy forów internetowych?
• terminy sprostowań i reakcji na materiał prasowy w dobie COVID 19,
• Facebook i możliwość uzyskania danych osobowych – wyroki polskich sądów,
• uzyskiwanie danych osobowych anonimowych internautów – gdzie i jak działać?
• działalność blogerów, portale internetowe – kto i za co odpowiada?
• najnowsze orzecznictwo – omówienie „procesów medialnych” , wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; prawdy i mity!
Autoryzacja – według ostatniej nowelizacji:
• zakres autoryzacji,
• czas na dokonanie autoryzacji,
• konieczność autoryzacji – w jakich przypadkach?
• odmowa dokonania autoryzacji – jakie uprawnienia będzie miał dziennikarz?
• kiedy dziennikarz nie będzie musiał dokonywać autoryzacji?
• zastrzeżenie terminu i zakresu publikacji – czy jest możliwe?
Sprostowanie internetowe – jak je napisać by zostało opublikowane?
Kiedy NIE piszemy sprostowania – oceny zawarte w materiale prasowym, informacje prawdziwe „Uczmy się na błędach…Ale cudzych” – przykłady wadliwych sprostowań:
• alternatywna wersja wydarzeń – o co dokładnie chodzi,
• adres do korespondencji,
• podpis – własnoręczny, rzecznika, pełnomocnika, organu?
• redaktor naczelny czy redaktor wydania lokalnego?
• tytuł sprostowania – dlaczego to takie ważne?
• miejsce podpisu i dlaczego nie wolno go ignorować – „garść” wyroków sądowych ku przestrodze.
Sprostowania „na pudelku”. Jak napisać sprostowanie, by zostało wydrukowane na portalu społecznościowym, plotkarskim, blogu czy forum internetowym?
Wymogi formalne sprostowania – o czym trzeba pamiętać i o czym nigdy się nie pamięta.
Brak opublikowania sprostowania – szybka ścieżka sądowa.
Inne formy reakcji na materiał prasowy – polemika, list, odpowiedź.
„Aresztowanie materiału prasowego” – tylko jak tego dokonać w praktyce?
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-05-2024)
• 749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-05-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co