Prawo w internecie – RODO, prawo autorskie, wizerunki, cytaty w mediach społecznościowych.

Celem szkolenie jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat prawnych aspektów działalności promocyjnej w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TT) prowadzonych przez instytucje publiczne. Szkolenie łączy ze sobą kilka odrębnych aktów prawnych, takich jak RODO, prawo autorskie, prawo prasowe czy dostęp do informacji publicznej.

Metodyka
• dyskusja
• kazusy
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla praktyków, którzy w instytucjach tworzą strategię promocyjną, przygotowują imprezy promocyjne online oraz kreują materiały marketingowo-PR-owe. Na szkolenie zapraszamy rzeczników prasowych, osoby z działów promocji, marketingu i wszystkich zainteresowanych tematyką prawa autorskiego.
Krótki wstęp do zagadnień prawnych – RODO, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, prawo autorskie, prawo prasowe.
Wyjaśnienie podstawowych pojęć „dane osobowe”, „dane zwykłe”, dane wrażliwe” , „informacja publiczna”, cytat, prawo przedruku.
Nieoczywiste dane osobowe – czy PESEL, NIP, numer księgi wieczystej, numer telefonu są traktowane jak dane osobowe? Adresy e-mail, telefony, wizerunki pracowników w ogłoszeniach na portalach społecznościowych.
Instytucja publiczna jako „administrator danych” i jego obowiązki – krótki zarys problematyki w kontekście podstaw prawnych prowadzenia portalu społecznościowego przez instytucje publiczne.
Prowadzenie profilu – moderowanie dyskusji, usuwanie komentarzy, odpowiadanie na wnioski składane przez portal społecznościowy.
Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych instytucji publicznych – czyli co można z czego nie można prezentować na portalach społecznościowych; wizerunki – prezentowanie wizerunków osób/obiektów:

• podpisane zdjęcia z oficjalnych uroczystości,
• podpisane zdjęcia wykadrowane,
• zdjęcia z imprezy publicznej/wydarzeń,
• zdjęcia z warsztatów/wykładów,
• zdjęcia dzieci,
• wizerunki znanych osób (osób publicznych) oraz postaci historycznych w kontekście RODO,
• zdjęcia współczesnych obiektów a prawa autorskie – prawo panoramy,
• starych fotografii czar, czyli prezentowanie zdjęć historycznych oraz reportażowych wraz z danymi osobowymi lub wizerunkami osób.
Prezentowanie dokumentów na portalach społecznościowych:
• dokumenty urzędowe – jakie dokumenty mogą być prezentowane, jakie dane osobowe w dokumentach mogą być pokazane; problematyka pełnej animizacji dokumentów urzędowych,
• dokumenty prywatne/wewnętrzne/dokumenty zawierające informację publiczną – co wolno prezentować w kontekście danych osobowych,
• dokumenty historyczne wraz z danymi osobowymi (np. archiwalne dokumenty szkolne – legitymacje, dyplomy itp.).
Prezentowanie ogłoszeń na portalach społecznościowych:
• ogłoszenia dotyczące przetargów i informacje o wygranych (np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) – zamówienia publiczne a RODO,
• ogłoszenia dotyczące informacji wrażliwych (uzyskiwanie dotacji, zapomogi, pomocy socjalnej) w świetle informacji publicznej.
Prezentowanie imion i nazwisk:
• kandydatów na pracowników urzędów.
• nowo zatrudnionych pracowników.
• wolontariuszy pomagających ofiarom wojny, powodzi, kataklizmów (wraz z prezentacją prywatnych numerów telefonów).
• osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – jako osób uczestniczących/wygrywających przetargi w urzędzie.
Promocja, reklama i marketing na urzędowych portalach społecznościowych; materiały przekazane instytucjom a dane osobowe:
• prezentowanie wspomnień osób fizycznych (fragmenty dzienników, wspomnień itp.) – dane osobowe osób trzecich opisywanych we wspomnieniach,
• prezentowanie cudzego dorobku na portalach społecznościowych – prawa autorskie i podpisywanie autora (regulaminy konkursów w kontekście danych osobowych – na co należy zwrócić uwagę),
• napisali o nas, czyli instytucja w mediach – cytowanie mediów i podpisywanie twórców – na co należy zwrócić uwagę,
• prezentowanie materiałów promocyjnych przygotowanych przez pracowników instytucji (prawa autorskie pracownika),
• sprawozdania o aktualnych wydarzeniach – art. 26 i 26 [1] prawa autorskiego – czyli czy można zrobić multimedialną prezentację z koncertu, eventu, imprezy publicznej i jak to zrobić zgodnie z prawem?
• wizerunki statystów i aktorów wykonawców w klipie promującym urząd – o czym trzeba pamiętać w umowach.
Przedrukowywanie informacji umieszczonych na portalach urzędowych w innych mediach komercyjnych:
• czy można przedrukowywać informacje ze stron urzędowych jako własne informacje medialne – problematyka braku podpisu autora i źródła,
• czy można wykorzystywać fotografie wykonane i prezentowane przez urząd jako własne fotografie reporterskie – prawa autorskie osobiste/zależne/majątkowe,
• czy można wykorzystywać materiału urzędowe w wersji satyrycznej – memy, karykatury itp.,
• kto ponosi odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich – urząd czy media, które dokonują przedruku,
• czy możliwy jest zakaz przedruku jeśli urząd ma dane zdjęcie/materiał na wyłączność.
Odpowiedzialność prawna związana z przetwarzaniem danych osobowych (w tym ich upublicznianiem z naruszeniem RODO).
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-09-2023)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-09-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co