Profesjonalne zarządzanie sekretariatem.

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych standardów zaawansowanej funkcji asystenckiej, wzbogacenie i rozwój swoje umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania sekretariatem i pełnienia roli asystenta szefa. Oprócz omówienia zaawansowanych zagadnień związanych z komunikacją asertywną i budowaniem własnej marki przedstawiony zostanie problem oraz efektywnego zarządzania czasem własnym i szefa. Ponadto uczestnicy poznają zasady funkcjonowania w pracy zdalnej i najnowszych rozwiązań technologicznych w sekretariacie.

Metodyka
• burza mózgów
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• szkolenie online (na żywo)
• techniki multimedialne
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników chcących wzbogacić i rozwinąć swoje umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania sekretariatem i pełnienia roli asystenta szefa.

Wykładowca:
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości. Z wykształcenia jest psychologiem (Uniwersytet Warszawski), ponadto ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych (m.in. studia menadżerskie oraz trenera umiejętności poznawczych), posiada szereg tematycznych certyfikatów trenerskich. Wyróżniona została tytułem najlepszego trenera w służbie cywilnej w 2003 roku. Przez wiele lat była trenerem wewnętrznym Urzędu Służby Cywilnej (USC), a następnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Od początku swojej kariery zawodowej związana była z administracją publiczną m. in.: poprzez wdrażanie ustawy o służbie cywilnej, w tym projektowanie polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi, brała udział w projektowaniu i wdrożeniu systemu ocen pracowniczych i polityki szkoleniowej, polityki rekrutacyjno – selekcyjnej, koordynacji procesów tworzenia opisów stanowisk pracy oraz wartościowania, a także współpracowała w ramach brytyjskiego projektu twinningowego poświęconego development center.
Budowa własnego wizerunku w sekretariacie (personal branding):
• co to jest personal branding,
• co stanowi o marce w sekretariacie,
• analiza i interpretacja własnej marki,
• mocne i słabe strony,
• budowa wizerunku w oparciu o umiejętność asertywności – trening asertywności.
Zakres obowiązków asystenckich w kontekście zadań podkreślających własną markę:
• kalendarz szefa,
• organizacja spotkań,
• obsługa klienta,
• obieg dokumentów w sekretariacie,
• organizacja podróży służbowych.
Zarządzanie zmianą w sekretariacie:
• źródła i motory zmian,
• potrzeby zmian,
• rekcje człowieka na zmiany,
• rola asystenta w procesie wprowadzania zmian,
• etapy wdrażania zmian,
• obszar wspierania szefa w procesie wprowadzania zmian,
• kompetencje niezbędne w procesie wprowadzania zmian.
Profesjonalne zarządzanie czasem własnym i czasem szefa:
• selektywność działania,
• zachowanie prawidłowej struktury wykonywanych czynności,
• planowanie pracy własnej, kryteria zadań ważnych,
• myślenie w kategoriach celu – zasad SMART, ekologia celów, analiza spójności celów w czasie,
• racjonalna organizacja zebrań, narad, konferencji,
• efektywne gromadzenie i przekazywanie informacji,
• badanie rzeczywistego wykorzystania czasu,
• ustalanie priorytetów (krótko i długofalowych, spójnych i pozostających w sprzeczności).
Umiejętność komunikacji na wyższym poziomie:
• asertywna współpraca w sekretariacie,
• komunikacja werbalna na najwyższym poziomie,
• jakie zadania delegujemy,
• komunikacja zespołowa.
Umiejętność publicznego przemawiania:
• zasady wystąpień,
• kiedy asystent ma szanse wystąpienia,
• najczęściej popełniane błędy,
• standardy komunikacji podczas przemówień.
Najnowsze rozwiązania technologiczne w pracy asystenta:
• narzędzia online,
• aplikacje na telefon,
• programy do tworzenia prezentacji.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-03-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-03-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co