Profesjonalne zarządzanie sekretariatem

CEL: Sekretariat jest sercem każdej instytucji. Pracownicy sekretariatu pośredniczą w kontaktach pomiędzy przełożonym, a pracownikiem oraz klientem zewnętrznym. Dlatego też w tej pracy, niezwykle ważna jest umiejętność dobrej organizacji pracy, a także rozwijanie kompetencji interpersonalnych. Szkolenie, które Państwu proponujemy ma na celu przedstawienie najnowszych standardów zaawansowanej funkcji zarządzania sekretariatem. Profesjonalny sekretariat jest dobrą wizytówką i w dużym stopniu przyczyna się do podniesienia, jakości pracy całej instytucji. Na szkoleniu zostaną przekazane informacje o tym, jak wzbogacić i rozwinąć swoje umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania sekretariatem i pełnienia roli asystenta szefa. Oprócz omówienia zaawansowanych zagadnień związanych z komunikacją asertywną i budowaniem własnej marki przedstawiony zostanie problem zmiany w Urzędzie oraz efektywnego zarządzania czasem własnym i szefa. Ponadto uczestnicy poznają zasady wystąpień publicznych i najnowszych rozwiązań technologicznych w sekretariacie.

Metodyka
• burza mózgów
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• szkolenie online (na żywo)
• techniki multimedialne
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników sekretariatów chcących wzbogacić i rozwinąć swoje umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania sekretariatem i pełnienia roli asystenta szefa oraz wszystkie osoby, które chcą poszerzyć wiedzę z tego obszaru.
Budowa własnego wizerunku w sekretariacie (personal branding):
• co to jest personal branding,
• co stanowi o marce w sekretariacie,
• analiza i interpretacja własnej marki,
• mocne i słabe strony,
• budowa wizerunku w oparciu o umiejętność asertywności – trening asertywności.
Zakres obowiązków asystenckich w kontekście zadań podkreślających własną markę:
• kalendarz szefa,
• organizacja spotkań,
• obsługa klienta,
• obieg dokumentów w sekretariacie,
• organizacja podróży służbowych.
Zarządzanie zmianą w sekretariacie:
• źródła i motory zmian,
• potrzeby zmian,
• rekcje człowieka na zmiany,
• rola asystenta w procesie wprowadzania zmian,
• etapy wdrażania zmian,
• obszar wspierania szefa w procesie wprowadzania zmian,
• kompetencje niezbędne w procesie wprowadzania zmian.
Profesjonalne zarządzanie czasem własnym i czasem szefa:
• selektywność działania,
• zachowanie prawidłowej struktury wykonywanych czynności,
• planowanie pracy własnej, kryteria zadań ważnych,
• myślenie w kategoriach celu – zasad SMART, ekologia celów, analiza spójności celów w czasie,
• racjonalna organizacja zebrań, narad, konferencji,
• efektywne gromadzenie i przekazywanie informacji,
• badanie rzeczywistego wykorzystania czasu,
• ustalanie priorytetów (krótko i długofalowych, spójnych i pozostających w sprzeczności).
Umiejętność komunikacji na wyższym poziomie:
• asertywna współpraca w sekretariacie,
• komunikacja werbalna na najwyższym poziomie,
• jakie zadania delegujemy,
• komunikacja zespołowa.
Umiejętność publicznego przemawiania:
• zasady wystąpień,
• kiedy asystent ma szanse wystąpienia,
• najczęściej popełniane błędy,
• standardy komunikacji podczas przemówień.
Najnowsze rozwiązania technologiczne w pracy asystenta:
• narzędzia online,
• aplikacje na telefon,
• programy do tworzenia prezentacji.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-02-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-02-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co