Prosty i dostępny język w instytucjach publicznych.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu prostego i dostępnego języka. Na szkoleniu zostaną omówione zasady redagowania tekstu językiem prostym i zrozumiałym dla wszystkich. Zostaną pokazane sposoby przygotowywania tekstu od strony typograficznej – zasady umieszczania ilustracji, zdjęć, symboli, rysunków, piktogramów itp. Nie zabraknie również odniesienia do kwestii prawnych, społecznych oraz opinii językoznawców.
Szkolenie zakłada zarówno przekazanie konkretnej wiedzy i szablonów, jak i wskazanie sposobów na wyrobienie nawyków, dzięki którym uczestnicy będą w stanie radzić sobie sami w dostosowywaniu dokumentów do zasad prostego języka.

Metodyka
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest kierowane do pracowników jednostek publicznych, kadry zarządzającej jednostek publicznych oraz wszystkich, którzy przygotowują lub uczestniczą w przygotowaniu informacji (dokumenty, komunikaty, informacje, zawiadomienia, broszury, plakaty, ulotki, strategie, informatory itd.) kierowanej do interesariuszy zewnętrznych – mieszkańców, organizacji społecznych itd.
Wprowadzenie – jak dbałość o spójny i poprawny „kodeks językowy” sprzyja zrozumieniu.
Język prosty i dostępny – akty prawne unijne i krajowe.
Postulaty organizacji pozarządowych dotyczące języka.
Język prosty, język łatwy, dostępność języka – definicje pojęć.
Aktualny stan języka urzędowego a odbiór społeczny – opinie językoznawców.
Co powoduje, że dobrze rozumiemy tekst?
Część warsztatowa – studium przypadku:
• warstwa językowa: jak poprawnie pisać,
• porządkowanie informacji,
• kompozycja i format – fonty, typografia pism urzędowych,
• zasady umieszczania ilustracji, zdjęć, symboli, rysunków, piktogramów.
Na co zwracać uwagę podczas tworzenia pism informacyjnych?
• częste błędy edytorskie,
• częste błędy językowe i interpunkcyjne.
Językowy savoir-vivre.
Gdzie i jak szukać odpowiedzi na pytania o język?
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-09-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-09-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co