Prosty język – czytelna i zrozumiała komunikacja cyfrowa zgodnie ze standardem dostępności.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i kryteriami prostego języka w celu przygotowania czytelnych i zrozumiałych treści. W części warsztatowej trenerka przedstawi przykłady dokumentów oraz przeprowadzi analizę tekstu wykorzystując aplikacje wspierające tworzenie prostych treści. Ponadto praktyczne ćwiczenia przybliżą techniki i strategie upraszczania tekstu w oparciu o kryteria stylistyczne, gramatyczne oraz typograficzne.
W dobie globalizacji szum komunikacyjny może zniekształcić informację zawartą w dokumentach cyfrowych. Dlatego aby przepływ informacji odbywał się płynnie należy przygotować tekst zrozumiały dla czytelnika.

Uwaga! ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia!

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem dokumentów elektronicznych, publikacjami cyfrowymi, koordynatorów dostępności, pracowników urzędów i uczelni, wszystkich osób, które chcą poszerzyć kompetencje zawodowe.

Prowadząca:
dr Izabela Mrochen

Współautorka tłumaczenia i redakcji polskiej wersji WCAG 2.1 w roku 2020. Autorka licznych artykułów i uczestnik projektów z zakresu dostępności cyfrowej od 2012 roku.
Od ponad 20 lat nauczyciel akademicki przekładoznawstwa i lokalizacji stron internetowych oraz oprogramowania. Filolog języka angielskiego i certyfikowany trener programu memoQ. Od kilkunastu lat promuje dostępność cyfrową stron internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów cyfrowych oraz elementów multimedialnych. Od roku 2023 propagator zrównoważonego rozwoju w projektowaniu materiałów cyfrowych. Prowadziła szkolenia i warsztaty m.in. w Toronto, Antwerpii i Berlinie, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z zasadami dostępności cyfrowej szczególnie w odniesieniu do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
Posiada kilkuletnie doświadczenie z prowadzenia audytów poziomu dostępności cyfrowej stron internetowych. W 2016 roku otrzymała certyfikat Professional Certificate in Web Accessibility (PCWA) nadany przez University of South Australia w Sydney. W 2014/2015 roku utworzyła pierwsze kwalifikacyjne studia podyplomowe “Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Laureatka Listy 100 wyróżniających się osób w promowaniu kompetencji cyfrowych. W 2022 roku otrzymała dyplom uznania za wyjątkowe i konsekwentne zaangażowanie w prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących wszelkich aspektów dostępności cyfrowej przyznany przez Sekretarza stanu pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.
Przepisy i zalecenia Komisji UE:
• ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 roku,
• ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 roku,
• rozporządzenie Rady Komisji UE nr 1/1958 dotyczące redakcji tekstów,
• dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (Komisja Europejska).
Odbiorcy treści cyfrowej:
• szum komunikacyjny tworzący bariery dla czytelników o specjalnych potrzebach,
• osoby słabowidzące, niedowidzące i niewidome,
• osoby starsze i w podeszłym wieku,
• osoby z problemami poznawczymi,
• osoby z trudnościami czytania i pisania (dysleksja).
Definicja języka prostego.
ETR (easy-to-read) – tekst łatwy do czytania a komunikacja alternatywna.
Wskazówki redakcyjne dotyczące przygotowania czytelnych i zrozumiałych dokumentów:

• cel dokumentu,
• metoda 7 pytań w odniesieniu do tworzonego tekstu,
• odbiorcy tekstu,
• informacyjność i struktura dokumentu.
Upraszczanie tekstu poprzez zwrócenie uwagi na:
• długość zdań,
• długość i ilość słów w zdaniu,
• precyzję doboru słów i zrozumiałość (dwuznaczności, imiesłowy, użycie rzeczowników i czasowników),
• trafne synonimy i poziomi abstrakcji treści,
• użycie dwóch stron czasownika (bierna i czynna),
• skrótowce,
• żargon w komunikacji.
Ćwiczenia praktyczne.
Redakcja tekstu w praktyce:

• funkcje sprawdzania pisowni i gramatyki (w oparciu o MsWord),
• zastosowanie aplikacji do badania stopnia trudności tekstu (Jasnopis, Logios, Deepl),
• sprawdzanie poziomu dostępności dokumentu,
• ćwiczenia praktyczne.
Poprawna struktura dokumentu cyfrowego:
• elementy dokumentu (warstwy i znaki ukryte),
• tytuły i śródtytuły,
• akapity,
• listy uporządkowane i nieuporządkowane,
• tabele,
• tabulacja,
• typografia (czcionka, interlinia),
• spis treści,
• tekst alternatywny do elementów graficznych,
• podpis,
• wyróżnianie w tekście.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-12-2023)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-12-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co