Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do składania wniosków o dofinansowanie z użyciem aplikacji WOD2021.
Szkolenie pozwoli na nabycie wiedzy z zakresu możliwości i zasad aplikowania o środki w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 na potrzeby rozwojowe. Wskaże jak tworzyć założenia projektu, aby po uzyskaniu dofinansowania projekt był efektywny i bezpieczny w realizacji.
W ramach szkolenia będzie można „na żywo” przyjrzeć się pracy w aplikacji WOD2021 nad tworzenie wniosku o dofinansowanie. Udział w szkoleniu sprawi, że przygotowanie własnego wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021 będzie łatwiejsze.

Metodyka
• case studies • dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do beneficjentów przygotowujących wnioski o dofinansowanie do programów infrastrukturalnych i digitalizacyjnych w ramach FEnIKS, FEPW, KPO oraz programów regionalnych (gminy, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, ministerstwa, urzędy centralne, muzea i instytucje kultury, szpitale). Do udziału zapraszamy m. in.: instytucje przygotowujące wnioski o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej, instytucje oceniające wnioski o dofinansowanie w WOD2021, w tym Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

PROWADZĄCA:
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.
Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach RPO 2014-2020. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.
Gdzie szukać informacji o aktualnych naborach wniosków o dofinansowanie.
Aplikacja WOD2021 – narzędzie do przygotowania wniosku o dofinansowanie (logowanie, zakładki, BHP pracy w aplikacji).
Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027.
Tworzenie przykładowego wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021:

• informacje o projekcie,
• wnioskodawca i realizatorzy,
• wskaźniki projektu,
• zadania,
• analiza ryzyka,
• dodatkowe informacje,
• budżet projektu,
• podsumowanie budżetu,
• źródła finansowania,
• oświadczenia,
• załączniki.
Przesyłanie wniosku o dofinansowanie do Instytucji organizującej nabór.
Poprawa wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-12-2023)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-12-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 8.30 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co