Rachunkowość i gospodarka finansowa w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych JST – bieżące problemy gospodarki finansowej, rachunkowości- z uwzględnieniem ewidencji środków unijnych.

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji problematycznych zdarzeń gospodarczych i finansowych w JST i jednostkach organizacyjnych Gmin i Powiatów.
Obszerny materiał, który zostanie dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśni wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównych księgowych, pracowników służby finansowo-księgowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gmin i Powiatów, a także wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk
- wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.
Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – w powiatowych jednostkach organizacyjnych:
• ujęcie zdarzeń w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu,
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja – dochody przypisane i nieprzypisane, Refundacja wydatków, Zadania zlecone.
Realizacja działań w dobie kryzysu – pomoc obywatelom z Ukrainy – jak organizować i realizować w jednostkach samorządu:

• zakres zadań – określonych w przepisach o pomocy obywatelom Ukrainy,
• dochody i wydatki budżetu JST z tytułu udzielenia obywatelom Ukrainy pomocy socjalnej,
• Fundusz Pomocy – jako źródło finansowania lub dofinansowania realizacji zadań publicznych, w tym:
środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe,
• ewidencje kosztów związane z pomocą obywatelom Ukrainy – problemy ewidencyjne.
Realizacja projektów finansowanych ze środków UE – wybrane zagadnienia:
• prawidłowa ewidencja księgowa projektów ze środków UE,
• kwalifikowalność podatku VAT w projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Termin szkolenia - 19 czerwiec 2024 r.

Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-06-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres biuro@afir.co