Rozliczanie podatku VAT po zmianach w 2023 r. oraz w 2024 r. – wskazanie bieżących problemów.

Celem szkolenia jest omówienie zmian w podatku VAT wprowadzonych w 2023 r. oraz planowanych do wprowadzenia w roku 2024.
Dzięki udziałowi w spotkaniu uczestnicy:
• uzupełnią wiedzę w zakresie różnych, często trudnych sytuacji spotykanych w rozliczania podatku VAT uwzględniając stanowiska min. MF, sądów oraz TSUE,
• dowiedzą się o wprowadzonych i planowanych zmianach, które pozwolą na wcześniejsze przygotowanie się do nich,
• uzyskają odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z zagadnieniami dotyczącymi podatku VAT.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy Skarbników, księgowych, kierowników jednostek, oraz wszystkie osoby zainteresowane obszarem szkolenia.

Prowadząca:
Ewa Gogolińska
– praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT.
Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.
Zasady stosowania odliczeń podatku VAT naliczonego.
• zasady dokonywania alokacji bezpośredniej i pośredniej odliczeń,
• czy i kiedy można odliczyć VAT z faktury zawierającej błędy – w tym jakie błędy pozbawiają podatnika prawa do odliczenia VAT naliczonego?
• wyłączenia i wykluczenia ustawowe z prawa do odliczenia podatku VAT,
• warunkowe wyłączenie obowiązku dokonywania korekty rocznej – możliwość rezygnacji z korekty w niektórych przypadkach,
• rozszerzenie możliwości zaokrąglania proporcji do 100% – art. 90 ustawy o VAT – przykłady zastosowania nowej zasady,
• likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego prognoz proporcji oraz prewspółczynnika – nowe zasady i terminy informowania do US.
Dokumentowanie sprzedaży a rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego – przykłady.
• kiedy i komu wystawić fakturę obowiązkowo a kiedy na żądanie,
• terminy wystawiania faktur a obowiązek podatkowy,
• zasada ogólna i szczególne powstawania obowiązku podatkowego – memoriał, kasa, faktura – przykłady praktyczne dla najmu, dzierżawy, refaktury za media, ochrony, obrót nieruchomościami, wywłaszczenia, użytkowania wieczystego, przekształcenia w prawo własności użytkowania wieczystego i inne,
• zaliczki a obowiązek podatkowy – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy nie muszę – przykłady,
• moment podatkowy a termin wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady,
• Krajowy System e-Faktur – czy i kiedy wejdzie w życie. Wskazanie najważniejszych zagadnień,
• nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej – wskazanie zasad korzystania ze zwolnienia,
• inne zagadnienia zgodnie z aktualnym przebiegiem prac legislacyjnych.
Wskazanie innych wprowadzonych i planowanych zmian min. nowe rozporządzenia UE, wytyczne w sprawie kwalifikowania podatku VAT, wyroki TSUE, NSA i inne.
• cyfrowa Gmina, cyberbezpieczeństwo Gminy, Polski Ład i inne – kwalifikowanie podatku VAT w projektach UE,
• kwalifikowanie podatku VAT w perspektywy finansowej w 2021-2027 – rewolucyjne zmiany,
• magazyn prosumencki – czy i kiedy należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT?
• sprzedaż węgla a podatek akcyzowy – obowiązki podatników.
Panel dyskusyjny.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-03-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-03-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co