Rozliczanie projektów unijnych w latach 2021-2027 w systemie CST2021 w aplikacji SL2021.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestniczek i uczestników z zasadami rozliczania projektów przez Beneficjentów z wykorzystaniem aplikacji SL2021 będącej częścią systemu CST2021, w tym: • jak zalogować się do systemu?
• kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2021?
• jak nadawać i zarządzać uprawnieniami innych osób po stronie Beneficjenta?
• do czego służą poszczególne moduły i zakładki w systemie SL2021?
• jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu poprzez system?
• jak wygląda przygotowanie i składanie wniosków o płatność w systemie SL2021?
• co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawiać we wniosku o płatność?
Szkolenie przygotuje do obsługi wniosków o płatność w projektach w ramach FE 2021-2027.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone dla beneficjentów i partnerów realizujących projekty unijne w ramach FE 2021-2027 w programach krajowych i regionalnych.
Do udziału w szkoleniu zaproszeni są także pracownicy Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających, aby poznać system od strony Beneficjenta, co ułatwi przyszłą współpracę na linii Instytucja – Beneficjent oraz prawidłowe rozliczenie projektów.

Prowadząca:
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.
Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach RPO 2014-2020. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.
Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” „Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?” „Podstawowe zasady zarządzania projektem „Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu”). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).
System SL2021 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją:
• Jak zarządzać uprawnieniami w systemie?
• szczegóły projektu w systemie.
Zakładki SL2021 niezbędne w rozliczeniach projektu:
• harmonogram płatności
• korespondencja – z kim i jak można wymieniać korespondencję w systemie?
• zamówienia publiczne – kto, jak i kiedy wprowadza jakie zamówienia?
• dokumentacja a załączniki – co jest czym i jak mądrze korzystać z zakładek?
Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu.
Rozliczanie projektów unijnych w ramach FE 2021-2027 w systemie SL2021:

• terminy składania wniosków o płatność,
• rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2021 (szybki wniosek o zaliczkę, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy),
• rejestracja wniosku o płatność,
• uzupełnienie wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego,
• obsługa wniosku o płatność po stronie Beneficjenta,
• i co dalej – czyli procedura weryfikacji wniosku przez Opiekuna projektu.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-02-2024)
• 749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-02-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 8:30– 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co