Sekretarka mistrzynią obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które uczynią pracę uczestniczek szkolenia efektywniejszą, łatwiejszą i sprawiającą im satysfakcję zawodową. Uczestniczki poznają sposoby kreowania prawidłowego wizerunku zawodowego sekretarki / asystentki. Nabędą umiejętność asertywnego przedstawiania swoich poglądów, siebie oraz instytucji, zwiększając umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w sekretariacie oraz z nieporozumieniami i konfliktami w pracy. Poznają praktyczne zasady savoir-vivre w relacjach biznesowych również najsilniejsze cechy swojej osobowości i własnych ograniczeń zwieszające efektywność wykonywanych zadań.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest kierowane do pracowników sekretariatów, kancelarii, kadr oraz asystentów.
Klient wewnętrzny i zewnętrzny:
• klient wewnętrzny a klient zewnętrzny – podobieństwa i różnice,
• kto jest moim klientem wewnętrznym? – analiza struktury i procesów w firmie,
• waga klienta – priorytety działań i sposoby ich wyodrębniania – wzajemne relacje korzyści klient – firma,
• trójkąt potrzeb klienta w zakresie jakości. analiza czynników kształtujących zachowania klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
Współpraca z przełożonym, czyli profesjonalizm i wsparcie:
• komunikacja w dziale, jako spotkanie dwóch osobowości,
• utrzymanie prawidłowych relacji z szefem,
• pożądane cechy asystentki – typ osobowości, charakter, umiejętności.
• lista podstawowych oczekiwań szefa,
• efektywność w pracy asystentki,
• polityka prywatności,
• komplementarność funkcjonowania zawodowego,
• nastroje i emocje w relacji: przełożony-podwładny,
• reprezentacja firmy w tandemie,
• spotkania biznesowe: firmowe i poza firmowe.
Biuro jako centrum komunikacyjne firmy:
• efektywna komunikacja wewnętrzna,
• zarządzanie informacją w zarządzaniu biurem,
• rola sekretariatu jako centrum funkcjonowania biura,
• organizowanie pracy sekretariatu,
• organizacja zebrań, spotkań i konferencji.
Tak jak szef chciał. czyli skuteczna perswazja i wywieranie wpływu:
• komunikacja a wywieranie wpływu,
• sygnały dominacji i podporządkowania, sygnały pozytywnego i negatywnego nastawienia odbiorcy do nadawcy,
• perswazja, manipulacja i wpływ,
• test stylu negocjacyjnego,
• porównanie stylów technik wywierania wpływu (kooperacyjny, rywalizacyjny, rzeczowy),
• pierwsze wrażenie i budowanie wiarygodności,
• gesty wzmacniające i sugerujące,
• postawa ciała,
• komunikacja werbalna i niewerbalna – sztuka spójnego komunikowania się,
• podstawowe techniki wywierania wpływu,
• trening zachowań antymanipulacyjnych.
Etykieta biznesowa i savoir vivre w pracy asystentki:
• zasady pierwszeństwa w kontaktach biznesowych,
• przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas,
• wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie,
• budowa wizerunku i doskonalenie image profesjonalnej asystentki,
• strefy odległości w kontaktach interpersonalnych,
• komunikacja niewerbalna,
• typy uścisków dłoni i ich znaczenie,
• jak uniknąć gafy,
• cmok nonsens i gesty kulturowe.
Dress code i elegancja w ubiorze asystentki – co i kiedy nosić?
• ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji,
• dobór garderoby i fryzury w zależności od typu urody,
• prawidłowy dobór stroju i dodatków,
• fryzura, makijaż, biżuteria,
• podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety,
• podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny,
• typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji,
• dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki,
• idealny ubiór do biura oraz na spotkania,
• wskazówki dotyczące doboru stroju,
• strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?
Trening asertywności i komunikacja w pracy asystentki:
• istota i zasady asertywności i prawa asertywności w sytuacji zawodowej w zawodzie asystentki,
• konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu;
• asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny,
• radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
• porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy).
Skuteczna komunikacja w sekretariacie a osobowość:
• profil osobowościowy asystentki a skuteczność w działaniach,
• jak rozpoznawać typy osobowościowe rozmówców,
• wywieranie wpływu na osoby o różnych stylach społecznych – czterostrefowy model zachowań,
• samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości,
• swot, czyli silne i słabe strony poszczególnych modeli zachowań,
• profil skutecznej asystentki,
• analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie testu osobowości tti ltd. insights analysen by scheelen instutut fur managementberatug und bildungsmarketing,
• indywidualny feedback na podstawie, którego każda z uczestniczek określi swoje mocne i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w skutecznym realizowaniu zadań asystenckich.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-12-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-12-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *