Sekretarka mistrzynią obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

Metodyka
burza mózgów
case studies ćwiczenia indywidualne
dyskusja
prezentacja
techniki multimedialne
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników chcących wzbogacić i rozwinąć swoje umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania sekretariatem i pełnienia roli asystenta szefa.

PROWADZĄCY:
Piotr T. Ruta
- Trener, konsultant i doradca. Wykładowca akademicki na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz MBA na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu the Advanced Certificate in Marketing. Członek The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University. Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie.
Łączy wiedzę i praktykę z obszaru umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik zarządzania zespołami oraz konfliktem, procesów komunikacji, sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, etykiety biznesowej, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights, Hogan Assesment Systems. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.
Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli.
Klient wewnętrzny i zewnętrzny:
• klient wewnętrzny a klient zewnętrzny – podobieństwa i różnice,
• kto jest moim klientem wewnętrznym? – analiza struktury i procesów,
• waga klienta – priorytety działań i sposoby ich wyodrębniania – wzajemne relacje korzyści klient,
• trójkąt potrzeb klienta w zakresie jakości. Analiza czynników kształtujących zachowania klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
Współpraca z przełożonym, czyli profesjonalizm i wsparcie:
• komunikacja w dziale, jako spotkanie dwóch osobowości,
• utrzymanie prawidłowych relacji z szefem,
• pożądane cechy asystentki – typ osobowości, charakter, umiejętności,
• lista podstawowych oczekiwań szefa,
• efektywność w pracy asystentki,
• polityka prywatności.
Komplementarność funkcjonowania zawodowego:
• nastroje i emocje w relacji: przełożony-podwładny,
• reprezentacja firmy w tandemie,
• spotkania firmowe i poza firmowe.
Biuro jako centrum komunikacyjne:
• efektywna komunikacja wewnętrzna.,
• zarządzanie informacją w zarządzaniu biurem,
• rola sekretariatu jako centrum funkcjonowania biura,
• organizowanie pracy sekretariatu,
• organizacja zebrań, spotkań i konferencji.
Tak jak szef chciał. Czyli skuteczna perswazja i wywieranie wpływu:
• komunikacja a wywieranie wpływu,
• sygnały dominacji i podporządkowania, sygnały pozytywnego i negatywnego nastawienia odbiorcy do nadawcy.
Perswazja, manipulacja i wpływ:
• test stylu negocjacyjnego,
• porównanie stylów technik wywierania wpływu (kooperacyjny, rywalizacyjny, rzeczowy)
• pierwsze wrażenie i budowanie wiarygodności,
• gesty wzmacniające i sugerujące,
• postawa ciała,
• komunikacja werbalna i niewerbalna – sztuka spójnego komunikowania się,
• podstawowe techniki wywierania wpływu,
• trening zachowań antymanipulacyjnych
Etykieta biznesowa i savoir vivre w pracy asystentki:
• zasady pierwszeństwa w kontaktach biznesowych,
• przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas,
• wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie,
• budowa wizerunku i doskonalenie image profesjonalnej asystentki,
• strefy odległości w kontaktach interpersonalnych,
• komunikacja niewerbalna a typy uścisków dłoni i ich znaczenie jak uniknąć gafy cmok nonsens i gesty kulturowe.
Dress code i elegancja w ubiorze asystentki – co i kiedy nosić?
• ubiór – sztuka autoprezentacji,
• dobór garderoby i fryzury w zależności od typu urody,
• prawidłowy dobór stroju i dodatków,
• fryzura, makijaż, biżuteria,
• podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety,
• podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny,
• typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji,
• dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki
• idealny ubiór do biura oraz na spotkania,
• wskazówki dotyczące doboru stroju,
• strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?
Trening asertywności i komunikacja w pracy:
• istota i zasady asertywności i prawa asertywności w sytuacji zawodowej w zawodzie asystentki.
Konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu,
• asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny,
• radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
• porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy).
Skuteczna komunikacja w sekretariacie a osobowość:
• profil osobowościowy asystentki a skuteczność w działaniach,
• jak rozpoznawać typy osobowościowe rozmówców
Wywieranie wpływu na osoby o różnych stylach społecznych – czterostrefowy model zachowań:
• samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości,
• swot, czyli silne i słabe strony poszczególnych modeli zachowań.
Profil skutecznej asystentki:
• analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie testu osobowości tti ltd. Insights analysen by scheelen instutut fur managementberatug und bildungsmarketing.
• indywidualny feedback na podstawie, którego każda z uczestniczek określi swoje mocne i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w skutecznym realizowaniu zadań asystenckich.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Termin szkolenia 29 lipiec 2024 r.

Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-07-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-07-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres biuro@afir.co