Skuteczna rekrutacja i selekcja w jednostkach sektora publicznego.

Celem szkolenia jest zdobycie nowej wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych podczas rekrutacji i selekcji. Dodatkowo omówione zostaną zaawansowane techniki rozwoju pracowników oraz sposoby i zasady ich wdrażania. Ponadto omówione zostanie miejsce naboru w ramach systemu zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem opisu stanowiska oraz odniesienie polityki naboru do innych obszarów ZZL.

Metodyka
• burza mózgów
• case studies
• ćwiczenia grupowe
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• odgrywanie ról
• techniki multimedialne
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników komórek kadrowych (zespołów ZZL) a także innych osób przeprowadzających rozmowy kwalifikacyjne i dokonujących wyboru nowych pracowników.

Wykładowca:
Agnieszka Pilińska-Kępowicz
- Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.
Z wykształcenia jest psychologiem (Uniwersytet Warszawski), ponadto ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych (m.in. studia menadżerskie oraz trenera umiejętności poznawczych), posiada szereg tematycznych certyfikatów trenerskich. Wyróżniona została tytułem najlepszego trenera w służbie cywilnej w 2003 roku. Przez wiele lat była trenerem wewnętrznym Urzędu Służby Cywilnej (USC), a następnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Od początku swojej kariery zawodowej związana była z administracją publiczną m. in.: poprzez wdrażanie ustawy o służbie cywilnej, w tym projektowanie polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi, brała udział w projektowaniu i wdrożeniu systemu ocen pracowniczych i polityki szkoleniowej, polityki rekrutacyjno – selekcyjnej, koordynacji procesów tworzenia opisów stanowisk pracy oraz wartościowania, a także współpracowała w ramach brytyjskiego projektu twinningowego poświęconego development center.
Zatrudniona kolejno w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a następnie Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) realizowała szerokie spektrum zadań z zakresu wdraża narzędzi z zakresu polityki zarządzania zasobami ludzkimi (na stanowiskach samodzielnych i zarządzających).
Nabór w administracji publicznej:
• nabór a dobór,
• rekrutacja (zasady, metody),
• selekcja (cel, techniki),
• budowa polityki naboru w organizacji,
• cykl związany z naborem.
Najnowsze techniki selekcji sprawdzone i polecane:
• czynniki wpływające na wybór metody selekcji,
• wywiad behawioralny,
• prezentacje,
• studium przypadku,
• zasady przeprowadzania próbek pracy,
• dyskusje grupowe,
• testy psychometryczne,
• assessment centre.
Ocena kompetencyjna kandydatów do pracy:
• podstawowe definicje,
• rodzaje kompetencji,
• sposoby pomiaru kompetencji,
• zasady pomiaru kompetencji,
• osoby odpowiedzialne za pomiar kompetencji,
• lista kompetencji i ich definicje,
• podział kompetencji,
• skale pomiaru kompetencji,
• wskaźniki pomiaru,
• ważność kompetencji,
• profile kompetencji a rekrutacja i selekcja.
Nabór i rozwój a inne obszary ZZL:
• nabór a program ZZL,
• nabór a opis stanowiska,
• nabór a motywowanie.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-05-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co