System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) – wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów.

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz obiegiem i archiwizacją dokumentów w systemie EZD.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład
Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy lub wspomagający sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

PROWADZĄCY:
Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 17-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.
W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją:
• ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
• przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej,
• wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
• własne normatywy kancelaryjno-archiwalne.
Obieg dokumentacji w systemie EZD:
• dokumentacja elektroniczna i papierowa w systemie EZD,
• system kancelaryjny a system wykonywania czynności kancelaryjnych,
• Cczym jest system EZD? Etapy i zasady jego wdrażania,
• EZD jako podstawowy lub wspomagający system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw,
• rodzaje przesyłek wpływających w systemie EZD i sposoby ich procedowania,
• wyjątki od podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i ich rodzaje.
Czynności kancelaryjne w systemie EZD RP:
• zadania punktów kancelaryjnych,
• rejestracja wpływów,
• odwzorowanie cyfrowe (skanowanie),
• wprowadzanie metadanych,
• realizacja dekretacji,
• tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego oraz składu informatycznych nośników danych,
• obsługa korespondencji wychodzącej,
• Zadania komórek merytorycznych,
• pojęcie teczki rzeczowej w systemie EZD i stosowanie JRWA,
• zakładanie spraw,
• prowadzenie akt spraw,
• przyjmowanie i procedowanie dokumentacji nietworzącej akt spraw,
• akceptacja wielostopniowa i podpisywanie dokumentów w systemie EZD.
Archiwum Zakładowe w systemie EZD:
• przejmowanie dokumentacji elektronicznej w systemie EZD,
• przejmowanie zawartości składów,
• przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
• brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w systemie EZD,
• przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-09-2023)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-09-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Szkolenie na Sali odbędzie się: Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower), Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Czas trwania – 9.00 -15.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co