Tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości w JSFP.

Celem szkolenia jest uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki. Jako uczestnik upewnisz się, czy prawidłowo ujmujesz dochody i wydatki w klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdaniach budżetowych (szczególnie po zmianach) i z operacji finansowych. Dowiesz się, które sytuacje w tym zakresie stanowią naruszenie dyscypliny finansów.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w JSFP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROWADZĄCA: Ewa Kozakiewicz – praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej. Pracę w finansach rozpoczęła ponad 20 lat temu. Brała udział w realizacji projektów unijnych. Doradca w zakresie finansów publicznych. Koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w straży pożarnej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące m. in. w zakresie rachunkowości środków unijnych, budżetu zadaniowego i rachunkowości budżetowej.
Tworzymy politykę rachunkowości:
• podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
• elementy obligatoryjne jakie powinna zawierać polityka rachunkowości uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
• określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
• kto podpisuję politykę rachunkowości,
• zakładowy plan kont.
Metody wyceny rzeczowych aktywów trwałych:
• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
• remont a ulepszenie.
Instrukcja obiegu dokumentów.
Instrukcja kasowa.
Ochrona danych ksiąg rachunkowych.
Instrukcja kontroli finansowej.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-02-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-02-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 09.00 – 14.00 ( w tym przerwy).
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co