Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury.

Celem szkolenia jest przygotowanie zapisów prawa autorskiego oraz wskazanie najczęstszych błędów, a także konstruowanie wzorów umów z poprawnymi klauzulami prawno – autorskimi.
Jeśli choć raz zastanawiałeś się jak przygotować umowę na wykład, koncert, utwór, jeśli masz wątpliwości jak przygotować umowę o dzieło autorskie tak by nie została zakwestionowana jako umowa zlecenie, jeśli nie do końca wiesz jak zapisać w umowie kwestie związane z organizacjami zbiorowego zarządzania (np. ZAIKS), jeśli chciałbyś przygotować dokumentację dotyczącą wizerunku a nie wiesz jak przygotować oświadczenie/umowę, jeśli masz obiekcje czy wolno przyjmować utwory jako darowizny (np. stare zdjęcia) – to szkolenie jest dla Ciebie!

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników instytucji kultury oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.
Wstęp do prawa autorskiego – omówienie najważniejszych kwestii dotyczących umów:
• utwór w umowach (w odróżnieniu od dzieła),
• koncert jako element prawa pokrewnego,
• wykład/cykl wykładów.
Umowa o dzieło/umowa zlecenie/umowa o dzieło autorskie – którą wybrać do danego działania w instytucji kultury;
• różnice pomiędzy umowami
Kodeks cywilny a ustawa o prawie autorskim – co trzeba wiedzieć o umowach; jakie przepisy dotyczące umów zawiera ustawa o prawie autorskim.Zapisy RODO w umowach prawno – autorskich.
Piszemy umowy…-przygotowywanie wraz z trenerem wzorów umów do wykorzystania w codziennej pracy:

• umowa o dzieło, które ma powstać (np. logotyp) wraz z przeniesieniem praw autorskich:
• określenie stron, przedmiotu umowy, zasad współpracy,
• zaskakujące reakcje twórców i możliwość ich przewidzenia w umowie (odstąpienie/wypowiedzenie umowy – jak to poprawnie uregulować w umowie),
• kary umowne – jak je prawidłowo zapisać,
• najczęstsze błędy w umowach o utwory przyszłe,
• umowa licencyjna na wykład autorski:
• czy wykład może być autorski i jak to zapisać w umowie a następnie udowodnić?
• jak przygotować umowę na cykl wykładów/spotkań?
• najczęstsze błędy, których należy unikać w umowach licencyjnych,
• przykłady poprawnych zapisów dotyczących nagrywania i odtwarzania wykładu,
• wizerunki i umowy/oświadczenia dotyczące wykorzystania wizerunków:
• wizerunek w prawie autorskim i kodeksie cywilnym – kiedy potrzebna zgoda i kiedy zgoda nie jest konieczna (wizerunki osób publicznych, wizerunki w tle),
• umowa na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku,
• wizerunek jako dobro osobiste – o czym należy pamiętać w umowie,
• umowa na wykonanie koncertu – prawa pokrewne,
• artyści wykonawcy i ich prawa,
• uprawnienia organizatora,
• zbiorowe zarządzenie prawami autorskimi (opłaty do ZAIKS lub/i innych organizacji),
• zapisy dotyczące odstąpienia od umowy w przypadku siły wyższej lub zawinienia artystów wykonawców,
Umowy darowizny:
• darowizny przedmiotów/zdjęć do instytucji kultury:
• przepisy kodeksu cywilnego dotyczące darowizn,
• zapisy umowne dotyczące przenoszenia własności do egzemplarzy, na których utrwalono utwór,
• zapisy dotyczące wizerunków na zdjęciach,
• oświadczenia prawno – autorskie.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-03-2023)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-03-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co