Umowy cywilnoprawne.

Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze wskazaniem możliwości wprowadzania różnego rodzaju świadczeń i ich konsekwencji finansowych, zasad tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Uczestnicy poznają zasady zarządzania oraz gospodarowania środkami funduszu zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami.

Metodyka
• dyskusja
• techniki multimedialne
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów kadr/HR, Członków Komisji Socjalnych, jak też do biur księgowo – kadrowych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący:
Paweł Ziółkowski
- Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.
Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 9000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 800 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace – Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.
Przegląd umów cywilnoprawnych:
• umowa zlecenia a stosunek pracy,
• umowa o dzieło a umowa zlecenia,
• kontrakt menedżerski,
• zatrudnianie członków zarządów i rad nadzorczych,
• umowy w ramach działalności gospodarczej (samozatrudnienie),
• umowy zawierane w ramach działalności nierejestrowanej.
Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych:
• minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych,
• wysokość minimalnego wynagrodzenia w podziale na pracowników i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne,
• pojęcie przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi,
• minimalne wynagrodzenie a samozatrudnienie,
• ewidencja godzin przy zleceniu,
• wprowadzenia okresowości wypłat przy zleceniu,
• wadliwe wykonanie pracy a wynagrodzenie,
• wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia,
• minimalne wynagrodzenie u pracowników,
• czy można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia,
• minimalne wynagrodzenie a umowy o dzieło,
• minimalne wynagrodzenie a kontrakty menedżerskie,
• minimalne wynagrodzenie 2024 r.,
• wypłaty na przełomie lat a minimalne wynagrodzenie.
Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS:
• nowy obowiązek względem ZUS,
• omówienie formularza ZUS RUD.
Składki ZUS od umów cywilnoprawnych:
• zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców,
• zbieg tytułów ubezpieczeniowych a składki ZUS,
• kilka umów zleceń,
• umowa zlecenia a umowa o pracę,
• umowa zlecenia a działalność gospodarcza,
• umowa zlecenia z emerytem lub rencistą,
• umowa zlecenia z uczniem lub studentem do lat 26,
• oświadczenia zleceniobiorców a obowiązki płatnika,
• weryfikacja ZUS,
• kiedy ZUS podważy umowę o dzieło,
• na jakich zasadach składki odprowadzają członkowie zarządów i rad nadzorczych,
• zwolnienia od składek,
• składki od członków zarządów,
• składki od członków rad nadzorczych.
Opodatkowanie umów cywilnoprawnych:
• rodzaje przychodów podatkowych,
• moment uzyskania przychodów,
• koszty procentowe (20%),
• koszty kwotowe (250 zł),
• koszty autorskie – limit i określenie katalogu osób, które mogą korzystać z takich kosztów,
• zerowy PIT,
• umowy do 200 zł.
Umowa zlecenia a PPK:
• kiedy zleceniobiorca podlega PPK,
• przystępowanie i rezygnacja z PPK,
• rozliczanie składek PPK.
Umowy cywilnoprawne z cudzoziemcami:
• ustalanie statusu rezydencji podatkowej,
• ryczałt a zaliczka,
• NIP a PESEL,
• umowy cywilnoprawne z nierezydentami w interpretacjach GIS.
Umowy cywilnoprawne a VAT:
• umowy w ramach działalności gospodarczej i poza nią,
• sposób rozliczania faktur wystawianych przez osoby niebędące przedsiębiorcami.
Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych:
• zasady dokonywania potrąceń,
• czy stosuje się limit potrąceń?
• czy istnieje kwota wolna od potrąceń?
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-05-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co