Przeciwdziałanie zjawisku mobbingu i dyskryminacji.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy związanej z pojęciem mobbingu oraz dyskryminacji w zespole oraz przeciwdziałaniu ich występowaniu.
Jako uczestnik pozyskasz wiedzę na temat definicji oraz uwarunkowań występowania mobbingu, osobowości ofiar i sprawcy, a także ścieżki postępowania w przypadku występowania tych zjawisk.
Podczas szkolenia omówione zostaną także prawne aspekty mobbingu i dyskryminacji.

Metodyka
• burza mózgów
• case studies
• ćwiczenia grupowe
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• odgrywanie ról
• techniki multimedialne
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy kadrę zarządzającą i kierowniczą sektora publicznego oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadząca:
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.
Z wykształcenia jest psychologiem (Uniwersytet Warszawski), ponadto ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych (m.in. studia menadżerskie oraz trenera umiejętności poznawczych), posiada szereg tematycznych certyfikatów trenerskich. Wyróżniona została tytułem najlepszego trenera w służbie cywilnej w 2003 roku. Przez wiele lat była trenerem wewnętrznym Urzędu Służby Cywilnej (USC), a następnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Od początku swojej kariery zawodowej związana była z administracją publiczną m. in.: poprzez wdrażanie ustawy o służbie cywilnej, w tym projektowanie polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi, brała udział w projektowaniu i wdrożeniu systemu ocen pracowniczych i polityki szkoleniowej, polityki rekrutacyjno – selekcyjnej, koordynacji procesów tworzenia opisów stanowisk pracy oraz wartościowania, a także współpracowała w ramach brytyjskiego projektu twinningowego poświęconego development center.
Zatrudniona kolejno w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a następnie Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) realizowała szerokie spektrum zadań z zakresu wdraża narzędzi z zakresu polityki zarządzania zasobami ludzkimi (na stanowiskach samodzielnych i zarządzających).
Przeprowadziła kilkaset szkoleń dla ponad 2500 osób reprezentujących administrację rządową, samorządową, wymiar sprawiedliwości i prywatne podmioty.
Mobbing i dyskryminacja w zespole:
• podstawowe definicje,
• uwarunkowania mobbingu i dyskryminacji,
• przyczyny powstawania mobbingu i dyskryminacji,
• rodzaje mobbingu.
Ofiary i sprawcy mobbingu:
• osobowość ofiar,
• osobowość sprawcy,
• charakterystyka mobbera jako przełożonego i pracownika,
• taktyki mobbingu,
• kiedy mobbing jest fałszywy,
• katalog zachowań sprawcy i ofiary,
• etapy mobbingu,
• skutki mobbingu dla ofiary,
• skutki mobbingu dla sprawcy,
• skutki mobbingu dla organizacji.
Przeciwdziałanie zjawisku mobbingu:
• ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia występowania zjawiska mobbingu,
• rola kadry kierowniczej,
• budowa etycznej postawy,
• obrona przed mobbingiem,
• wewnętrzna polityka antymobbingowa,
• szkolenia dla pracowników,
• odpowiedzialność z tytułu mobbingu.
Prawne aspekty mobbingu i dyskryminacji:
• ustawowa definicja mobbingu,
• mobbing a inne zjawiska w miejscu pracy,
• mobbing a dozwolone zachowanie pracodawcy,
• obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
• przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w praktyce,
• uprawnienia przysługujące ofiarom.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-05-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co