Skuteczne budowanie zespołu – Vademecum kadry zarządzającej i kierowniczej.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy związanej ze skuteczną i efektywną komunikacją w zespole.
Jako uczestnik pozyskasz wiedzę na temat technik i styli komunikacyjnych, a także sposobów zarządzania i budowania zespołu. Omówiona zostanie także rola przełożonego w zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi i zasady ich rozwiązywania.

Metodyka
• burza mózgów
• case studies
• ćwiczenia grupowe
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• odgrywanie ról
• techniki multimedialne
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy kadrę zarządzającą i kierowniczą sektora publicznego oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Wykładowca:
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości. Z wykształcenia jest psychologiem (Uniwersytet Warszawski), ponadto ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych (m.in. studia menadżerskie oraz trenera umiejętności poznawczych), posiada szereg tematycznych certyfikatów trenerskich. Wyróżniona została tytułem najlepszego trenera w służbie cywilnej w 2003 roku. Przez wiele lat była trenerem wewnętrznym Urzędu Służby Cywilnej (USC), a następnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Od początku swojej kariery zawodowej związana była z administracją publiczną m. in.: poprzez wdrażanie ustawy o służbie cywilnej, w tym projektowanie polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi, brała udział w projektowaniu i wdrożeniu systemu ocen pracowniczych i polityki szkoleniowej, polityki rekrutacyjno – selekcyjnej, koordynacji procesów tworzenia opisów stanowisk pracy oraz wartościowania, a także współpracowała w ramach brytyjskiego projektu twinningowego poświęconego development center.
Asertywna komunikacja w zespole:
• rozwijanie asertywności,
• komunikacja w zespole a asertywność,
• stanowcze wyrażanie opinii i przekonywanie do swoich racji,
• obrona własnego zdania, przyjmowanie ocen, obrona własnych praw,
• radzenie sobie z presją, manipulacją,
• techniki wywierania wpływu,
• radzenie sobie z krytyką i agresją w zespole,
• rozwiązywanie sytuacji trudnych w zespole.
Style i techniki komunikacji w zespole:
• omówienie podstawowych elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
• aktywne słuchanie,
• typy osobowości w zespole,
• rola emocji w kontaktach interpersonalnych w zespole,
• komunikacja bez agresji – jak to osiągnąć,
• komunikacja w sytuacjach kryzysowych,
• konstruktywna informacja zwrotna,
• bariery komunikacyjne,
• najczęściej popełniane błędy komunikacyjne,
• zarządzanie plotką w zespole.
Budowanie zespołu, komunikacji i relacji:
• zespół – definicja,
• cechy skutecznego zespołu,
• zespół w administracji publicznej,
• komunikacja w zespole,
• etapy tworzenia zespołu,
• narzędzia usprawniające komunikację w zespole.
Konflikt w zespole:
• konflikt – podstawowe definicje,
• techniki rozwiązywania konfliktów,
• rola przełożonego w zarządzaniu konfliktem,
• praca w zespole ukierunkowana na rozwiązanie konfliktu,
• profilaktyka i przeciwdziałanie pojawieniu się konfliktów.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Termin szkolenia 17.06.2024 r.

Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-06-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co