Vademecum kadry zarządzającej i kierowniczej – zarządzanie talentem w zespole oraz zespołem różnorodnym.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy związanej z wykorzystaniem potencjału i zarządzaniem talentami w zespole.
Jako uczestnik pozyskasz wiedzę na temat charakterystyki pokoleń X, Y i C oraz rozpoznawaniem zapotrzebowania i pozyskiwania talentów dla swojej organizacji. Dowiesz się także jak oceniać potencjał talentów oraz stawiać na efektywny rozwój.

Metodyka
• burza mózgów
• case studies
• ćwiczenia grupowe
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• odgrywanie ról
• techniki multimedialne
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy kadrę zarządzającą i kierowniczą sektora publicznego oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Wykładowca:
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości. Z wykształcenia jest psychologiem (Uniwersytet Warszawski), ponadto ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych (m.in. studia menadżerskie oraz trenera umiejętności poznawczych), posiada szereg tematycznych certyfikatów trenerskich. Wyróżniona została tytułem najlepszego trenera w służbie cywilnej w 2003 roku. Przez wiele lat była trenerem wewnętrznym Urzędu Służby Cywilnej (USC), a następnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Od początku swojej kariery zawodowej związana była z administracją publiczną m. in.: poprzez wdrażanie ustawy o służbie cywilnej, w tym projektowanie polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi, brała udział w projektowaniu i wdrożeniu systemu ocen pracowniczych i polityki szkoleniowej, polityki rekrutacyjno – selekcyjnej, koordynacji procesów tworzenia opisów stanowisk pracy oraz wartościowania, a także współpracowała w ramach brytyjskiego projektu twinningowego poświęconego development center.
Zatrudniona kolejno w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a następnie Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) realizowała szerokie spektrum zadań z zakresu wdraża narzędzi z zakresu polityki zarządzania zasobami ludzkimi (na stanowiskach samodzielnych i zarządzających).
Charakterystyka pokolenia X, Y i C:
• przedział wiekowy,
• wartości,
• cele życiowe,
• sposób postępowania,
• motywacja.
Różnice w zarządzaniu generacjami X, Y i C:
• podstawowe różnice,
• rodzaje posiadanych kompetencji,
• delegowanie zadań,
• rozwój kompetencji.
Podobieństwa w zarządzaniu generacjami X, Y i C:
• cyfrowy świat,
• kontakt z innymi pokoleniami,
• szczerość,
• mentorstwo.
Zapotrzebowanie na talenty:
• co jest talentem dla organizacji,
• jakie talenty organizacja posiada,
• baza i pula talentów.
Pozyskiwanie talentów:
• kryteria najlepszego pracodawcy (publicznego),
• strategie rekrutacji,
• metody doboru talentów,
• profile kompetencji talentów.
Ocena potencjału talentów i ich rozwój:
• ocena kompetencyjna,
• prognozowanie ścieżki kariery,
• plan rozwojowy,
• co niszczy talent,
• rozmowy rozwojowe,
• IPRZ dla talentów.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-11-2023)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co