VAT i CIT w działalności Instytucji Kultury- zasady, problemy i zmiany.

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów -w Instytucjach Kultury. Obszerny materiał, dotyczący przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności ze wskazanych zagadnień.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych Instytucji Kultury, CUW oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualizacją wiedzy w obszarze przedmiotu szkolenia.
Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury.
Zasady ustalania podatku VAT:

• obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT,
• jak wystawiać i jak księgować.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em:
• wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT,
• wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem.
Częściowe odliczanie VAT:
• struktura prewspółczynnik i proporcja w Instytucji Kultury.
Korekta odliczeń VAT:
• roczna, 5-letnia i 10-letnia.
SLIM VAT i POLSKI ŁAD – zmiany w podatku VAT jak rozliczać VAT m.in:
• JPK_V7M(1) /JPK_V7K(1) i po zmianach JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2),
• faktury korygujące „ in minus” i „in plus”,
• pakiet e-commerce.
• Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmiany w fakturowaniu dobrowolne i obligatoryjne,
• inne zmiany – w tym WIS, SLIM VAT-3 .
Aktualne problemy w rozliczeniach VAT w Kulturze.
Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy:

• wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.
Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych:
• zasady wypełniania.
CIT -8 i CIT- 8 /0 za 2022 r.:
• wyliczenie przykładu.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-05-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co